Ingen inhibition av vargjakten

Karlstad (JJ) Efter Länsstyrelsen i Värmland och Örebros beslut om att tolv vargar får jagas under januari och februari 2017 överklagade Svenska naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och föreningen Nordulv till Förvaltningsrätten i Luleå.

Organisationerna krävde att vargjakten i Värmland skulle stoppas tillfälligt, en så kallad inhibition. Nu avslås deras begäran.

Domstolen skriver i sitt utlåtande att det inte finns några skäl till att stoppa vargjakten och att jakttiden inleds direkt efter nyår vilket innebär att sex stycken vargar får skjutas i Brattforsreviret och lika många i Lokareviret, skriver Värmlands Folkblad.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼