Ingen inhibition av vargjakten

Karlstad (JJ) Efter Länsstyrelsen i Värmland och Örebros beslut om att tolv vargar får jagas under januari och februari 2017 överklagade Svenska naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och föreningen Nordulv till Förvaltningsrätten i Luleå.

Organisationerna krävde att vargjakten i Värmland skulle stoppas tillfälligt, en så kallad inhibition. Nu avslås deras begäran.

Domstolen skriver i sitt utlåtande att det inte finns några skäl till att stoppa vargjakten och att jakttiden inleds direkt efter nyår vilket innebär att sex stycken vargar får skjutas i Brattforsreviret och lika många i Lokareviret, skriver Värmlands Folkblad.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser