Ingen förändring i jakttider på vuxna älgar

Vänersborg (JJ) Det blev ingen förkortad jakttid på vuxna älgar i Västra Götalands läns nio förvaltningsområden. Naturvårdsverket gick på de överklagande parternas linje.

Göte Johansson, jägarerepresentant i Viltförvaltningsdelegationen är upprörd över hur delegationens beslut hanterats.

Det var viltförvaltningsdelegationen som via ett majoritetsbeslut förordade förkortade jakttider på vuxna älgar i länet.

– 80 procent av länets yta består av skötselområden. Majoriteten av dessa har förkortad jakttid på vuxna. Vad vi ville komma åt var att även licensområdena förkortade jakttiden på vuxna, säger Göte Johansson, jägarrepresentant i Viltförvaltningsdelegationen.

Det finns flera orsaker till viltförvaltningsdelegationens beslutat. Men i Länsstyrelsens yttrande till Naturvårdsverket har de flesta och viktigaste skälen fått en undanskymd roll, enligt Göte Johansson.

– Innan Naturvårdsverket tog sitt beslut kring överklagan som skogsbolag och privatpersoner stod bakom, begärde de in ett yttrande från Länsstyrelsen. Detta yttrande fokuserar inte alls på de punkter vi tryckte på i Viltförvaltningsdelegationen.

Enligt Göte Johansson är det av kvalitetsmässiga skäl man ville korta jakttiden.

– Vi vill få en bättre förvaltning av älgen och öka kalvavskjutningen. Genom att förkorta jakttiden på vuxna har man bättre förutsättningar att ha koll på avskjutning både vad gäller könsfördelning och hornrestriktioner. Man möjliggör också kalvavskjutning av enkelkalvar utan att riskera att kon fälls. Ett sista argument är också att långt gångna dräktiga kor inte fälls i slutet av februari.

Knappt 200 älgar av de flera tusen älgar som skjuts i länet fälls efter de hundra första dagarna. Göte Johansson menar att avskjutningen av vuxna inte förenklas genom en lång jakttid.

– Vi har inga problem att skjuta alla vuxna inom en begränsad tid. Däremot är nyttjandegraden på kalv mycket bättre i skötselområden än i licensområden. Hade deras jakttid på vuxna kortats hade fler kalvar kunnat skjutas, säger han.

Nu känner Göte Johansson och flera andra delegater i viltförvaltningsdelegationen en uppgivenhet kring sin roll som beslutsfattare

– Vår roll är ju att inom ramen för vårt uppdrag besluta om den här typen av frågor, men tydligen får vi inte det, säger han.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Överklagar igen och försöker stoppa skyddsjakt på varg

Svenska Rovdjursföreningen strider i domstolarna och driver opinion för att stoppa skyddsjakt på varg. I ärendet med jakten på en varg i Östergötland har föreningen fått nej av förvaltningsrätten och hovrätten en gång. Nu har de skickat in en ny överklagan.

Nytt beslut: Det blir Stövar-SM för harhundar i år

Svenska stövarklubbens centralstyrelse har beslutat att Stövar-SM för harhundar ska genomföras på senhösten, trots coronapandemin. – Vi tar god höjd för vad Folkhälsomyndigheten och Kennelklubben uttalat, säger Gunnar Pettersson i styrelsen.
ANNONS ▼