Ingen björnjakt i Värmland

Värmland (JJ) Det finns för lite björnhonor i Värmland. Därför har länsstyrelsen beslutat att slopa licensjakt på björn i länet i år.

Värmland tillhör björnens spridningslän och tidigare år har länet haft en mycket försiktig licensjaktstilldelning. Endast ett par björnar har fått fällas varje år. Men i år blir det stopp.

Med det oklara rättsläget som uppkommit kring licensjakt på varg bedömer Länsstyrelsen att det är bättre att avvakta med licensjakt på björn i Värmland tills det blir tydligare vilket underlag som krävs för den juridiska prövningen i alla instanser.

Under 2017 kommer även en ny spillningsinventering av björn att ske i länet, vilket kommer att ge ett bättre beslutsunderlag inför framtida beslut om licensjakt på björn. Senast en björnspillningsinventering genomfördes i Värmland var 2012. Resultatet blev DNA från fem olika björnhannar som alla också identifierats i Dalarna.

I dag uppskattas björnbeståndet  i Värmlands län som helhet till 17 björnar. Värmland har däremot liknande förutsättningar för att hysa en större reproducerande björnstam som till exempel Dalarna har med sina cirka 390 björnar.

Det är enligt länsstyrelsen först när det finns fler björnhonor i länet som tätheten av björnar kan öka och därmed även bättre förutsättningar för eventuell licensjakt för att upprätthålla förvaltningsmålet med en reproducerande björnstam i länet, skriver de i ett pressmeddelande.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Ännu en vargattack mot får i södra Sverige

I helgen inträffade ytterligare en attack mot en fårbesättning i södra Sverige. Länsstyrelsepersonal misstänker att det även denna gång är den fårdräpande tiken från Tönsenreviret i Gävleborg som varit framme.
ANNONS ▼