Inga utbildningsförändringar än

Stockholm (JJ) Det pågår just nu ett arbete med gymnasieutredningen. Företrädare för jaktutbildningar oroar sig över framtiden. Nu svarar Anna Ekeström (S) från utbildningsdepartementet på en fråga om Naturbruksprogrammets framtid.

Eftersom oron är stor om naturturism – där jakt och viltvårdsdelen ligger, ska plockas bort ur examensmålen ställdes frågan om Naturbruksprogrammets utveckling kommer behandlas inom ramen för arbetet med Gymnasieutredningen till statsrådet Anna Ekeström.

Statsrådet svarar att det inte kommer genomföras några förändringar inom naturbruksprogrammet förrän remissbehandlingen av Gymnasieutredningens slutbetänkande är avslutat.

– Naturturismsektorn utvecklas ständigt och t.ex. ekoturism är en viktig och växande näring. Det är viktigt att arbets­marknads­behovet på detta område i framtiden kan mötas, skriver Anna Ekeström.

Skolverket har redan behandlat sin syn på Naturbruksprogrammet men statsrådets svar ger hopp om att regeringen kommer beakta remissvar som kan ha annan mening.

Remisstiden går ut den första mars. Därefter kommer departementet gå igenom svaren. En proposition planeras läggas fram i september.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser