Inga sura björnar i höst!

Livsmedelsverket gör en ny tolkning runt hanteringen av fällda björnar. Detta sedan flera björnar surnade innan de blev besiktigade och kunde slaktas.

Stockholm (JJ) I höstas fick några jaktlag björnkött förstört på grund av besiktningstvång, och att djurkroppar som ska säljas måste föras till slakteriet oflådda. Allt detta på grund av en ny EU-bestämmelse.
I stället för att försöka få bestämmelsen ändrad, vilket skulle ta flera år, har Livsmedelsverket gjort en kreativ tolkning av redan gällande bestämmelser.
Man har tagit fasta på den punkt i kommissionens vägledning som handlar om ”åtgärder som säkerställer en bättre presentation” av produkten. I dessa åtgärder ingår avblodning, urtagning, slakt med mera. En sur björn till slakteriet är inte den bästa presentationen av produkten björnkött.
Livsmedelsverket gör därför bedömningen; ”Att presentationen av primärprodukten björn inte alltid är säkerställd om björn förs oavhudad till vilthanteringsanläggning. Björnar bör därför i sådana fall kunna avhudas innan de levereras till en vilthanteringsanläggning. Detta bör således kunna ske redan idag inom ramen för gällande lagstiftning.”
Livsmedelsverket avser att senare återkomma med några enkla råd om hur en ”jägarflådd” björn hanteras på vägen till slakteriet.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Annonser