Jaktnyheter

Inga nya åtgärder i Sverige mot afrikansk svinpest

Att den afrikanska svinpesten kommer allt närmare den tyska gränsen mot Danmark har inte fått Jordbruksverket i Sverige att göra som i Danmark och uppmana landets jägare att undvika att delta vid vildsvinsjakter i Tyskland. Foto: Gettyimages

Den afrikanska svinpesten har nått både vildsvin och tamgrisar utanför Rostock i norra Tyskland. Därmed har smittan kommit närmare både Danmark och södra Sverige. Men varken Jordbruksverket eller Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vidtar nya åtgärder när smittan fortsätter spridas i Sveriges närhet.

"}}

Maria Cedersmyg är smittskyddshandläggare på Jordbruksverket. Hon ser ingen anledning att göra som i Danmark och uppmana landets jägare att undvika resor till Tyskland för att jaga vildsvin.

Afrikansk svinpest sprids av vildsvin och smittan kan även spridas med till exempel jaktkängor som inte desinficerats om de använts i smittområden.

Kan inte stoppa jägarnas resande

– Vi går inte ut med rekommendationer om jaktresor. Vi kan inte stoppa jägare. Svenska jägare har ju även varit och jagat i Polen och Baltikum där det funnits svinpest. Men svenska jägare bör ändå tänka sig för ytterligare ett snäpp om de ska åka till områden där det finns smitta, säger Maria Cedersmyg.

I övrigt hänvisar hon till den information om svinpest som finns hos Jägareförbundet.

Ingen ytterligare höjd risk

Även Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA, gör bedömningen att svinpestutbrottet utanför Rostock i sig inte har höjt risken ytterligare för att smittan når Sverige.

– Det krävs en kedja av händelser för att smittan ska nå svenska djur, och ju längre tid som går med fortsatt smittspridning, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten att denna kedja av händelser som krävs till slut inträffar, kommenterar Karl Ståhl på SVA:s webbsida.

Jägare ska slå larm om självdöda vildsvin

Här spelar bland andra jägarna i Sverige en viktig roll för att slå larm om självdöda vildsvin upptäcks i markerna. Det har hittills varit ett säkert tecken på att ett område nåtts av afrikansk svinpest.

– Därför vill vi uppmana alla som ser döda vildsvin att rapportera det till SVA, som undersöker om djuren bär på smittan. Den som påträffar döda vildsvin kan enkelt rapportera detta via SVA:s webbplats, påminner Karl Ståhl.

Det kan göras här: