Inga kaskadeffekter av svenska vargar

De positiva kaskadeffekter av en vargetablering som ofta nämns i debatten finns inte i Sverige. Det visar en ny svensk-norsk studie.
Vargens återintroduktion i Yellowstone gav intrycket av att en svensk vargstam skulle kunna ändra floder.

Vargens återintroduktion i Yellowstone gav intrycket av att en svensk vargstam skulle kunna ändra floder.

Sedan 2014 har vargens effekter på ekosystemen debatterats. En utlösande faktor var filmen How wolves change rivers där man visar att vargens återintroduktion i nationalparken Yellowstone, genom en rad händelser fick floder att ändra sig.

Teorin var att vargar åt wapiti vilket sänkte betestrycket på vide och gav starkare bäverstam som byggde dammar. Fenomenet kallas för trofiska kaskadeffekter och har ofta använts som ett argument i den svenska vargdebatten för att visa betydelsen av en svensk vargpopulation.

Professor Bo Ebenman vid Linköpings universitet, gick till och med så långt att han 2014 hävdade att vargarna motverkade klimatförändringarna.

– Både om man ser på havsuttrar och vargar så har de ganska rejäl påverkan på naturens upptag av koldioxid, säger Bo Ebenman till SVT.

Sedan dess har amerikanska forskare ifrågasatt vargens trofiska kaskadeffekter i Yellowstone och istället förklarat wapitins nedgång med hårt jakttryck utanför nationalparken.

Svensk-norsk studie avfärdar kaskadeffekter

Men teorin om de oförutsedda, positiva effekterna de stora rovdjuren har på ekosystemen hänger till stor del kvar. Bland annat på sidan De 5 stora, som delfinansieras av Naturvårdsverket.

Nu har tio nordiska forskare släppt en rapport som avfärdar teorin om att den Skandinaviska vargstammen ger några trofiska kaskadeffekter. Vargstammen ger ingen skillnad i betestryck, inga fler lövträd och ändrar heller inte habitatvalet eller beteendet hos älg.

Studien visar däremot att trofiska kaskadeffekter är möjliga i andra områden där den mänskliga påverkningen är mindre än i Skandinavien.

Orsaken till att forskarna inte ser trofiska kaskadeffekter i Skandinavien är sannolikt intensivt skog- och jordbruk och att jägarna reglerar älgtätheten i relation till vad vargen tar, anger forskarna.

Daniel Sanchez
daniel.sanchez@jaktjournalen.se

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Älgstammen i Västsverige minskar

Älgjaktssäsongen lider mot sitt slut och Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar att stammen fortsätter att minska i området, utifrån älgobsdata. Sedan 2013 har obsen minskat från 0.107 älgar per mantimma till 0,082 älgar per mantimma.

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser