Import av vargar?

Östersund (JJ) Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kan tänka sig import av utländska vargar för att förbättra den svenska vargstammen.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist uttalade sig i radioprogrammet Direkt i Radio Jämtland och berättade att regeringens rovdjursutredare undersöker frågan om import och utsättning av vargar. Ministern kunde även tänka sig att sänka miniminivån för antalet vargar som ska finnas i landet om man kan förebygga en hotande inavel i vargstammen. Det kan enligt ministern undvikas genom invandring av varg eller att man sätter ut vargar som inte är släkt med de svenska djuren.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser