I morgon börjar vargjakten

Kungsbacka (JJ) I morgon börjar vargjakten i Värmlands och Örebro län. Fyra revir med 24 individer i Värmland och två revir med 12 individer i Örebro får jagas och målsättningen är att alla vargar i de aktuella reviren ska bort. Dåliga spårförhållanden gör dock att den organiserade vargjakten på en del håll ställs in i de södra delarna av länet. – Hos oss i södra Värmland har vi för lite snö för att kunna jaga imorgon. Möjligtvis kan man dra igång i de norra reviren, säger Gunnar Glöersen, rovdjurskonsulent på Svenska Jägareförbundet och jaktledare.
Den från jägarnas håll efterlängtade licenjakten startar imorgon. Arkivfoto: Per Jonson

Den från jägarnas håll efterlängtade licenjakten startar imorgon. Arkivfoto: Per Jonson

Lennart Johannesson, ordförande för Svenska Jägarförbundet i Värmland kommer åka upp till sina hemmamarker i Östmark eftersom spårningsförhållandena är så dåliga i länets södra delar. Han berättar för Jaktjournalen att jägare sedan de tidigare licensjakterna är mer restriktiva mot media och att man i Värmland i år val att ha honom och Gunnar Glöersen som mediekontakter.

– Flera jägare som figurerade i media under de tidigare licensjakterna har upplevt hot och känt sig otrygga, säger Lennart Johansson.

Lennart Johannesson nämner också de uppmaningar till att störa jakten som en del värnargrupper kommit med, men dessa är han inte speciellt orolig för.

– Det brukar vara mycket prat och lite verkstad. Vi jagar ju över mycket stora områden och det blir svårt för dem att lokalisera oss, men uppmaningarna väcker helt klart en del oro, säger han.

De aktuella reviren, i Värmland är det Medskogen, Kläggen, Gårdsjö och Forshaga-reviren, är noggrant utvalda av länsstyrelserna då de inte innehåller några så kallat genetiskt viktiga vargar.

Med genetisk viktig varg menas en varg, eller dess avkomma i första led, av finsk/ryskt ursprung som kommit in till Sverige under slutet av 90-talet eller 2000-talet.

De finns/ryska vargar som kom till Sverige i början av 80-talet kallas idag för den ”Skandinaviska” vargstammen och det är avkommor till dessa som jakten riktas mot.

Tömma revir
Årets vargjakt är inriktad på att de aktuella reviren helt ska befrias från varg. ”Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet bedömer att en minskning av tätheten av varg säkras uppnås genom att jakten inriktas mot att tömma hela revir” skriver länsstyrelsen i Värmland i sitt beslut.

– Att tömma hela revir är ju någonting som vi från Jägarförbundet drivit hela tiden. Om vi ska ha varg så måste vi kunna göra så. Annars har ju jakten ingen effekt för de drabbade människorna, säger Gunnar Glöersen.

Hur många jägare som kommer att vara engagerade är svårt att säga men ett 80-tal har visat sitt intresse i Forshagaområdet.

– Vi har sagt att vi inte vill ha några gästjägare med för att det blir en för stor apparat att administrera ute i skogen, säger Gunnar Glöersen.

I huvudsak kommer jakten gå till så att man sätter ut passkyttar och sedan går någon och spårar vargen eller vargarna.

– Oftast går vargen undan bara 100-150 meter framför spåraren. Kommer dom till öppna ytor som en sjö eller ett hygge så brukar dom sticka rakt över om dom är störda, berättar Gunnar Glöersen.

Gunnar Glöersen.

Gunnar Glöersen.

Vargen är också oerhört uppmärksam på allt som sker så därför kommer det att råda radiotystnad.

– Det är bara den som spårar som får prata. Alla andra ska vara tysta, berättar Gunnar Glöersen.

I Örebro län är det vargarna i Nora- respektive Mårdshyttan reviren som jakten riktas mot, samanlagt tolv individer. Men också i Örebro län har snön smält bort.

– Även om vi inte har någon snö nu så kommer vi i alla fall att gå ut och försöka få tag på nå’n varg. Det kan komma snö senare och då underlättar det ju, säger Rolf Karlsson, talesperson för jägarna i Nora respektive Mårdshyttan.

Dalarna fortfarande osäkert

Exakt hur många jägare som kommer att delta kan han inte svara på men intresset för att delta är stort.   I Dalarna är vargjakten uppskjuten tills vidare av Naturvårdsverket. Anledningen till detta är ännu okänd.

Av Länsstyrelsen i Dalarna beslut framgår det att sammanlagt åtta vargar skulle få fällas i länet.

Av dessa skulle fyra skjutas inom renskötselområdet, ett beslut som fått mycken kritik. Många menar att vargarna som uppehåller sig i renskötselområdet ska fälla under skyddsjakt och inte räknas in i licensjakten. Genom sitt agerande menar många att länsstyrelsen försöker att minimera antalet vargar som kan skjutas i Dalarna.

Att landshövding Maria Norrfalt är vice ordförande i VärldsnaturfondenWWF:s förtroenderåd gör knappast att förtroendet för länsstyrelsen i Dalarna ökar.

WWF är den organisation som i alla fall av planerad vargjakt varit med och försökt stoppa jakten. WWF var också den organisation som under 70-talet var med och finansierade planerna på att på nytt introducera varg i Sverige.

Ska du delta i vargjakten. MMS:a gärna bilder till oss. Uppge bara vilket revir du jagat i.
070-3950094 eller 073-8203315

AKTUELLT

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Annonser