I dag kan utlänningarnas fjälljakt avgöras!

Stockholm (JJ) Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har föreslagit att utlänningarnas jakträtt på statens marker ovanför odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland ska begränsas. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna stöder förslaget. I dag ska riksdagen debattera frågan och efter klockan fyra röstar ledamöterna.

För ett år sedan var samma fråga var uppe för beslut. Då tryckte en Vänsterpartist på fel knapp i omröstningen samtidigt som det uppståt fel i kvittningssystemet.
Det innebar att regeringsalliansen hade fler röstberättigade ledamöter i riksdagen än vad som var överenskommet och de vann därför omröstningenoch utländska jägare fick fortsätta jaga på samma villkor som svenska.  

– Det är en vansinnig tanke från början att det ska vara fritt fram för vem som helst att komma och jaga utan reglering. Det kan man inte göra någon annanstans i Europa, säger, Helén Pettersson, Umeå, som är Socialdemokraternas jaktpolitiska talesperson i riksdagen.

Regeringsalliansens grundinställning har hela tiden varit att det strider mot Eu-bestämmelserna att stänga ute utländska jägare.

Socialdemokraterna har stöd i frågan från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, vilket ger en knapp majoritet i riksdagen för att införa begränsningar för utländska jägare.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser