Hundförbud även i Stockhoms län!

Länsstyrelsen har beslutat att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin i Stockholms län.

Anledningen är de svåra snö- och isförhållandena som råder, och som gör att jakt med hund riskerar att utsätta djuren för onödiga påfrestningar.

– Väderförhållandet med sträng kyla och rikligt med snö som just nu råder i vårt län är mycket tufft för klövvilt som till exempel rådjur och hjortar, säger Camilla Frisch vid Länsstyrelsens tillståndsenhet.

Jakt eller jaktträning med hund ska alltid bedrivas på ett sådant sätt att vilt inte utsätts för onödiga påfrestningar. När det är mycket snö och kyla får djuren svårt att ta sig fram, vilket gör jakt med hund olämpligt.

– De vilda djuren är just nu extra utsatta då de har svårt att få tag i mat och om man släpper en hund efter till exempel ett rådjur som har svårt att komma undan kan djuren utsättas för onödiga påfrestningar och svårt lidande, säger Camilla Frisch.

– Älgar klarar sig bättre eftersom de är större och därför har vi inget förbud att använda hund som förföljer dem, säger Camilla Frisch.

Beslutet är fattat efter samråd med Svenska Jägareförbundet, som tillstyrker det, och Jägarnas Riksförbund som instämmer i sakförhållandena.

– Skyldigheten att använda eftersökstränad hund för att spåra upp skadat vilt efter påskjutning gäller dock fortfarande, säger Camilla Frisch.
Beslutet träder i kraft omedelbart och gäller längst till och med 31 januari 2011.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Björnjakten 2018 – Robert Salomonsson tror på Lillen

Dorotea (JJ) Den 21 augusti är det dags för björnjaktspremiär. I år får totalt 284 björnar fällas under licensjakten som får pågå som längst fram tills den 15 oktober. Jaktjournalen har checkat av hur några av Sveriges mer namnkunniga björnjägare förberett sig.

Annonser