Hudiksvalls kommun yttrar sig inte i vargfråga

HUDIKSVALL(JJ). Det blir inget yttrande från Hudiksvalls kommun gällande länsstyrelsen Gävleborgs utpekande av områden för utsättning av varg.

Länsstyrelsen har föreslagit ett områden vid Kölsjön och ett område söder om Gävle. 
Hudiksvalls kommun menar att myndigheten gjort det arbete som ska göras och man har inga invändningar kring detta. 
Det här rapporterar Hudiksvalls Tidning.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser