Högst 322 björnar får fällas under skydds- och licensjakten

STOCKHOLM(JJ). Det blir skydds- och licensjakt på högst 322 björnar - det har Naturvårdsverket beslutat. I de fyra nordligaste länen är det högst 241 björnar som får fällas och i Dalarnas och Gävleborgs län högst 81 björnar. Det här beslutet gäller från den 1 juli och ett år framåt.

Att Naturvårdsverket sätter taket för hur många björnar som får fällas beror på att alla förutsättningar för en delegering utan tak ännu inte är på plats. 

Enligt den nya rovdjursförvaltningen så har dock sex länsstyrelser fått delegerad rätt att ta beslut om skydds- och licensjakt. Det är tre av de sex länsstyrelserna som inte hunnit lämna förslag på miniminivåer för björnstammen. 

Nu är det länsstyrelserna som ska besluta hur stor licensjakten ska vara och därmed hur stort utrymme det ska finnas kvar för skyddsjakt.

I propositionen ”En ny rovdjursförvaltning” har regeringen angett att det totalt sett inte finns behov av att minska björnstammen i landet. Därför har Naturvårdsverket satt ett tak för avskjutningen som stabiliserar stammen utan att minska den, detta gäller under förutsättning att hela avskjutningsutrymmet utnyttjas. 

Fakta/Så många björnar får fällas i de olika områdena:

-Det får fällas högst 241 djur i det norra rovdjursförvaltningsområdet. 
Området innefattar länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.

-Det får fällas högst 81 djur i mellersta rovdjurförvaltningsområdet.
Området innefattar Dalarnas och Gävleborgs län. I övriga län i området finns inte reproducerande stammar av björn.

-Då Värmland har en fast förekomst av björn, men inte en reproducerande stam, så kommer Naturvårdsverket att fatta beslut om licensjakten där under de kommande veckorna. 

Källa: Naturvårdsverket

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser