Hög dödlighet hos älgkalv som studeras i Ljusdal

Det har varit hög dödlighet hos älgkalvar i områdena i Ljusdal där det brann sommaren 2018. Endast 3 av 24 kalvar som föddes i våras rapporteras ha överlevt fram till början av september.

Bara ett fåtal av älgkalvarna har överlevt i det område i Ljusdal där det brann 2018 och forskarna har GPS-märkt älgar. Foto: Gettyimages

Ljusdals-Posten rapporterar i sin pappersupplaga om forskningsprojektet ”Viltsamverkan i brandens spår”, där man GPS-märkte älgar i brandområdena i Ljusdals kommun.

18 av de märkta älgarna är kor, som i maj födde 24 kalvar. Nu konstaterar forskarna att endast 3 kalvar överlevde till september.

Minst två år till

Göran Ericsson, professor i viltekologi vid SLU, säger till Ljusdals-Posten att det inte går att dra några långgående slutsatser efter en sommars studier.

Det kan handla om dålig tillgång på mat i brandområdet, rovdjur eller slumpen, menar Ericsson.

Forskarna kommer att följ de GPS-märkta älgarna i Ljusdal i minst två år till.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼