Hjortens årtionde?

Öster Malma (JJ) Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet tror att de kommande tio åren kommer bli hjortarnas decennium. I Norge skjuts det redan fler kronhjortar än älgar och i Sverige växer dovhjortsstammarna på många håll.

Kommer kornviltsstammen i Sverige följa utvecklingen i Norge? Foto: Per Jonson
Svenska Jägareförbundet konstaterar i ett pressmeddelande att svenska jägare är mycket bra på att observera vilt och rapportera in förändringar i naturen, storlekar på populationer och eventuella sjukdomssyndrom hos viltet.

– Enligt färsk data ser vi att rådjursstammen omfördelas i landet, den går ner på vissa ställen medan den ökar på andra – mycket beroende på den ökande lodjursstammen. Rådjuren blir rädda och drar sig närmare bebyggelse för att få skydd, säger Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

Daniel konstaterar att om 1980-talet var älgens decennium och 1990-talet rådjurens så är 2000-talet vildsvinsdecenniet. Vad händer på 2010-talet? – En gissning är att det blir kron- och dovhjortsdecenniet.

– I Norge skjuter man redan idag fler kronhjortar än älgar, säger han.

Och varför ökar och minskar arter? Jonas Kindberg, ansvarig för viltövervakning på Svenska Jägareförbundet svarar:

– Det kan bero på allt från habitatförändringar , gifter, sjukdomar, konkurrens mellan arter, invasiva arter, utsättning, trafikolyckor, rymlingar och så vidare. Till exempel lever rapphönan en tynande tillvaro på grund av habitatförluster och rovfåglar.

Jonas anser att man inte bör förbjuda jakt på en art om stammen sjunker. För om en art är jaktbar är den av intresse för jägarna och jägarna tar ansvar för arten.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser