Jaktnyheter

Hittade märklig kapsel i dovkalvhjärtat

Vad är detta för märklig kapsel? Den frågan ställde sig en JJ-läsare i helgen. Foto: Privat.

När en Jaktjournalenläsare skulle tillaga hjärtat från en dovkalv upptäcktes i märklig kapsel inuti hjärtat. Vi skickade frågan vidare till experterna på Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

"}}

Som man kan se på bilden fanns en kapsel inväxt inuti hjärtväggen. Viltsektionens Elina Thorsson på Statens Veterinärmedicinska Anstalt har koll på läget och konstaterar att det mest sannolikt rör sig om larver från bandmask.

– De små blåsorna är sannolikt dynt (larver) från bandmask. Dynten från dessa bandmaskar smittar inte till människa men kött som innehåller större mängder dynt kasseras av utseendemässiga skäl eftersom det ser oaptitligt ut. Om köttet genomsteks eller -kokas dör dock dynten och är ofarliga. Djupfrysning under några dygn dödar också dynten, säger hon i ett svar.

Enligt Elina påverkas dovvilt sannolikt inte alls eller också helt obetydligt, av dynten i muskulaturen.

– Dynten är bara ett mellanstadium för bandmasken och dovviltet fungerar bara som ett sätt för bandmasken att sprida sig. För bandmasken är det en fördel om djuret påverkas så lite som möjligt.

Huruvida hjärtat på bilden slutligen hamnade på läsarens tallrik förtäljer inte historien.

Kapseln i hjärtväggen innehåller larver från bandmasken. Osmakligt men ofarliga för människor. Foto: Privat