Annons
Hemliga jurister och Jägareförbundets T-shirts och plakat vapen mot vargjakt - Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
1 månad sedan Rovdjursföreningen
Jägareförbundets rovdjursansvarige tjänsteman, Gunnar Glöersen, och ett kampanjplakat är bilder som Svenska Rovdjursföreningen nu använder för att stoppa licensjakten på varg i vinter. Foto: Svenska Jägareförbundet, montage
Hemliga jurister och Jägareförbundets T-shirts och plakat vapen mot vargjakt

Svenska Rovdjursföreningen har nu, med hjälp av hemliga jurister, överklagat samtliga beslut om licensjakt på varg i vinter. Ett nytt vapen för föreningen för att stoppa jakten är bland annat bilder på jägareförbundare i T-shirts som kampanjar för vargjakt.

Rovdjursföreningen har överklagat vargjaktsbesluten i samtliga län. 75 vargar ska skjutas, enligt beslut hos länsstyrelserna.

Kortfattat går Rovdjursföreningens argumentation ut på att licensjakt på varg är olaglig enligt EU-regler.

Ordförande Magnus Orrebrant har undertecknat de två överklaganden från Dalarna som Jaktjournalen begärt ut. Ett huvudnummer är brev som föreningen fått från EU och där det står:

”I våra regelbundna bilaterala utbyten med svenska myndigheter har vi konsekvent förmedlat vår oro över deras praxis angående licensjakten av vargar. I synnerhet insisterar vi regelbundet på det faktum att den låga miniminivå som Sverige har definierat som en gynnsam referenspopulation för vargen tycks baseras mer på konceptet med minimal livskraftig population. Således kommer det sannolikt inte att matcha kraven på gynnsam bevarandestatus”, står det i brevet från EU som citeras i Rovdjursföreningens överklagande av vinterns licensjakt.

Varför minskar acceptansen?

Föreningen sågar alla argument som förespråkar minskad vargstam, alla domar som gett klartecken till vargjakt – och nu senast länsstyrelsernas beslut om jakt på 75 vargar i vinter.

”Denna omdömeslösa hantering av en strikt skyddad och genetiskt sårbar djurart väcker med rätta bestörtning utomlands”, skriver Rovdjursföreningen.

Föreningen tror inte på resonemanget, att vargjakt skulle kunna öka acceptansen hos människor som ska leva med näringar och verksamheter som konkurrerar med detta stora och potenta rovdjur.

Rekordmånga vargar räknades in i vinterns inventering och Rovdjursföreningen konstaterar att acceptansen för varg minskat.

Föreningen skriver om människor som svarat (här kallade respondenterna) i en vetenskapligt säkerställd undersökning

”Respondenternas beredskap att ha varg i närheten där de bor har dessvärre minskat över tid. /—/ Undersökningen ger således inte stöd för att acceptansen ökar till följd av licensjakten. Utvecklingen går tvärtom i fel riktning. Frågan är varför.”

”Samexistens”

Rovdjursföreningen underkänner argumentet om att älgjägare på många håll pekar ut vargen som en orsak till förstörd älgjakt – och förespråkar ”samexistens”.

”Licensjakt är inte en framgångsrik strategi för samexistens. Det är ren kapitulation inför dem som vill bli av med vargen. Människan måste kunna anpassa sig i stället”, skriver Rovdjursföreningen.

Löshundsjakten ska bort ”av djurskyddsskäl”, anser Rovdjursföreningen, som också pekar ut jägarorganisationerna som delaktiga i den ”felaktiga” bild som förmedlas av vargen.

”Under valåret 2022 har jägarorganisationerna bedrivit en aktiv påverkanskampanj mot varg med vad som får ses som desinformation i fråga om både Sveriges internationella förpliktelser och de biologiska förutsättningarna för omfattande jakt”, skriver Rovdjursföreningen.

I överklagandet pekas valrörelsen 2022, där det visade sig att det finns ett starkt stöd i riksdagen för att minska vargstammen kraftigt, som en möjlig orsak till ökande motstånd:

”Undersökningen ger således inte stöd för att acceptansen ökar till följd av licensjakten. Utvecklingen går tvärtom i fel riktning. Frågan är varför”, skriver Rovdjursföreningen i sin överklagan.

Hemliga jurister

I sin överklagan har Rovdjursföreningen bifogat bilagor, bland annat debattartiklar och programförklaringar från Svenska Jägareförbundet.

En bild föreställer bland andra Jägareförbundets rovdjursansvariga tjänsteman, Gunnar Glöersen, fotograferad i samband med en paneldebatt som förbundet höll med företrädare för de politiska partierna.

Paneldebatten sändes på Youtube och budskapet både på plakat och T-shirts var att förbundets tålamod med vargpolitiken och en växande vargstam är slut.

– Det bevisar liksom den här massiva kampanjen från Jägareförbundets sida, mot vargen. Vi vill belysa att det finns så starka krafter som motarbetar en gynnsam bevarandestatus för vargen i Sverige, säger Rovdjursföreningens Magnus Orrebrant i en kommentar till Jaktjournalen.

Han återkommer flera gånger till att föreningen haft hjälp av jurister att utforma överklagandet av licensjakten på varg. Men han vill inte namnge juristerna.

Vilka är juristerna?
– Nej, det säger jag inte – för de vill inte gå ut med sina namn, svarar Magnus Orrebrant.

Är de hemliga, alltså?
– Ja, säger Magnus Orrebrant.

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Missa inga nyheter!

      Prenumerera på vårt nyhetsbrev
      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!