Helt vapenskåp stulet i Köping

Köping (JJ) Ett helt vapenskåp och vapen stals i fredags vid ett inbrott.

Bärgslagsbladet berättar att inbrottet inträffade i Våsjö norr om Köping i Västmanland. Polisen har i nuläget inga misstänkta och vill inte berätta hur många vapen som stulits.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser