Helikopterjakt efter forskningsälgar

Gnesta (JJ) Sveriges Lantbruksuniversitet ( SLU) är i dagarna på helikopterjakt efter älg i östra delarna av Södermanland. Jakten efter forskningsälgarna sker med vapen och bedövningspilar från helikopter.

Älgarna som ska märkas de finns i ett område mellan Runtuna, Gnesta och Lästringe. Märkningen görs inom ett projekt som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet har pågått i flera år och i veckan ska 20 till 25 nya älgar märkas ytterligare några märkas om.

SLU vill hitta en förklaring till älgarnas dåliga tillstånd i Södermanland där älgkalvarna av någon anledning inte växer som de borde. Man har bland annat hittat halvårsgamla kalvar som bara vägt 19 kilo mot mer normala 55-70 kilo.

Projekten kan ge besked om en orsak kan vara konkurrens om födan eftersom det finns mycket klövvilt i Södermanland, skriver Södermanlands Nyheter.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser