Helig fågel

Fjällripjakt en solig marsdag kan ge fina jaktupplevelser, men det finns ingenting som tyder på att jägarna påverkar bestånden.

I samband med förslag till förändringar i jaktförordningen i Sverige i våras ville SOF (Sveri­ges Ornitologiska Förening) förbju­da jakt på ejder, alfågel, nötskrika, sädgås, fjällripa samt ytterligare en lång rad arter och ha inskränkta jakttider på en rad fågelarter. Bland annat ville de senarelägga jaktstarten för ripa.
Det är i och för sig inget nytt att SOF driver sin antijaktlinje mot allt som heter fågel. En av de få gånger som ornitologer varit positiva till jakt var då de förslog att det skulle införas jakt på katt i Norge.  

Kraftfull predator
Alla huskatter som ägarna ville försöka hålla i livet skulle märkas med chip och alla katter som fånga­des och inte var märkta skulle avlivas. Orsaken till detta var självklart att katter tar fåglar. Enligt engelska undersökningar visade det sig att så kallade tamkatter tog enorma mängder småfåglar och där-
­för borde kattantalet reduceras.
Många minns säkert de våldsamma protesterna i Norge för ett tiotal år sedan då man sköt varg från helikopter. De envisa sabotagen av rovdjursvänner tvingade skyttarna att använda helikopter för att nå resultat och många blev därmed upprörda. Det var ett me­dieuppbåd, med både norska och utländska tv-kanaler, som ingen i bygden hade sett maken till.

Tysta djurvänner
Myndigheterna försökte att förklara att det inte var vargjakt utan ett uttag av skadedjur och att helikoptern då var effektiv. Många var ändå kritiska och det haglade negativa kommentarer. Till och med från Svenska Jägareförbundet via dåvarande ordföranden och informationschefen.
Då krutröken hade lagt sig från magnumhagelladdningarna drog den professionella delen av manskapet lite längre nordöst för att bedriva ly-uttag av järv. Med hjälp av snö­­skoter spårades järven fram till lyan och både hona och ungar avlivades. Järven har tydligen en helt annan status för nu var det helt tyst på djurvänner och medier. De enda som brydde sig var ornitologer. Dock inte om järven, utan att snöskoterkörning i samband med ly-uttag kunde vara störande för häckande kungsörnar.

Stöd av JRF
Den som blir medlem i en ornitologisk förening behöver i alla fall inte tvivla på att det är bevarande och skydd av allt med vingar som gäller.
Man skulle kunna tro att detsamma gäller om man är medlem i en jägarorganisation. Att det är jakten och allt som kan främja den och skapa jakttillfälle som gäller.
I samband med de föreslagna förändringarna i den nämnda jakt­förordningen var Jägarnas Riksförbund, JRF, positivt inställda till ornitologernas förslag om begrän­sad jakt på ripa. JRF ville flytta fram jaktstarten till den 11 september.
– En del år är inte ripkycklingarna flygfärdiga när vi börjar jaga. Det är därför vi vill ändra jaktstarten, sa Ulf Kallin, riksvårdsonsulent på Jägarnas Riksförbund.

Fakta:
Svenska Jägareförbundet var där­emot i sitt remissvar emot förändringar av fågeljakttiderna och ansåg att ”Sveriges Ornitologiska Förenings förslag vad gäller förändring av fågeljakttider vilar på en mycket bräcklig grund. Allt ifrån rena felaktigheter om fågeldirektivet och populationsfakta till rena tyckanden”.

Jägareförbundet argumenterade med vetenskaplig fakta angående kläckningsdatum och att alla kyck­lingar är drygt två månader gamla och har cirka 80 % av den vuxna kroppsvikten när jakten startar den 25 augusti och att det därmed är ett lämpligt startdatum både ur ett biologiskt och etiskt hänseende.
”Under de senaste 30 åren bör dalripepopulationen, trots de stora
fluktuationerna, betraktas som sta­bil, kan det också fastslås via forsk­ningsrapporter. Trots att kunskapen om fjällripan är bristfällig finns det uppgifter som tyder på att också fjällripepopulationen i Sverige har varit stabil under de senaste 30 åren.”

Någon fridlysning var därmed inte aktuell ansåg Jägareförbundet som också påpekade en annan viktig sak i samband med en senareläggning av ripjaktpremiären:
”I Sverige (till skillnad mot Norge) börjar älgjakten första mån­dagen i september vilket innebär att ripjägares rörelsefrihet starkt begränsas, ett exempel på detta är Jämtlands län där ripjakten stängs av helt under två veckor i septem­ber. Att stänga av ripjakten i augusti innebär att möjligheten för ripjakt starkt begränsas i dessa områden.”
Nu blev det inget av senareläggning av jaktstart eller fridlys­ning denna gång, men det var in­tressant att se hur ett jägarförbund ville försöka hindra tusentals jägare att jaga.    
Dagh Bakka                                

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser