Hästskytt nekas ny rättegång

Örebro (JJ) Jägaren som dömts för att ha skjutit en häst i stället för ett vildsvinfår ingen rättegång i Göta hovrätt. Tingsrättens dom står fast vilket innebär 19 000 i böter samt skadestånd på totalt 16 000 kronor.

Mannen nekar och säger att han bedömde platsen lämplig för vildsvinsjakt och att han jagat vildsvin tidigare. Den åtalade säger att han såg en fullvuxen vildsvinsgalt som han följde med handkikaren och sedan sköt då den befann sig omkring 90 meter bort, uppger Nerikes aAllehanda  

Vildsvinet sprang in i skogen och mannen kallade på jaktledaren för att de skulle göra ett eftersök de fann då den döda hästen. Efterson hästen träffades av skottet gör tingsrätten bedömningen att jägaren inte försäkrat sig om godtagbart kulfång, eller att området var fritt från människor och egendom.

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser