Harpest påträffad hos varg

Harpest drabbar framförallt harar och smågnagare. I en ny studie har man upptäckt bakterien i fem procent av undersökta rovdjur och allätare. Varg, björn, lodjur och vildsvin blir inte själva sjuka men det är ännu oklart om de kan sprida smittan vidare.

Harpest har påträffats hos varg. Foto: Gettyimages/Per Jonson

Förutom att drabba harar och smågnagare kan som bekant harpest också drabba människor. Jägare och andra som rör sig i markerna är utsatta för större exponering och blir oftare drabbade än människor i gemen. Förekomsten av harpest går upp och ner. Värsta året var 2015 med 759 konstaterade fall hos människa. År 2017 förekom 84 fall, det lägsta hittills enligt tillgänglig statistik.

Inga eller lindriga symtom

Sedan en tid är det känt att harpest kan bäras av djur som inte utvecklar några sjukdomssymtom, eller bara lindriga symtom. Rovdjur och asätare förefaller ganska motståndskraftiga mot harpest. En grupp forskare från bland andra SVA och SLU har nu undersökt detta mer i detalj. Man tog blodprov från 656 svenska vilda rovdjur och asätare. Blodproven analyserades serologiskt, för att se om djuren hade utvecklat några antikroppar mot harpestbakterien.

Positivit svar hos fem procent

Av de undersökta 656 djuren visade sig 34 ge positivt svar. Det rörde sig närmare bestämt om björn (2 av 50 undersökta), lodjur (1, 34), mårdhund (7, 126), rödräv (6, 119), vildsvin (14, 248), varg (2, 59) och järv (2, 20). Undersökningen visade att djuren hade reagerat på att de fått i sig eller hade haft direktkontakt med harpestbakterien. Det går inte att säga något om ifall dessa arter också kan utgöra reservoarer för bakterien och därefter sprida den vidare.

Ger tidiga varningssignaler

Forskarna provade ut analysmetoder som är praktiskt användbara. Eftersom varje rovdjur eller asätare kan förtära, äta på eller komma i kontakt med ett stort antal harar och smågnagare, kan analyser på rovdjur och asätare ge tidiga varningssignaler. Detta kan möjliggöra att både uppgångar och nedgångar i epidemierna kan följas bättre och även den geografiska utbredningen av harpest. Under de senaste två decennierna har både fall bland harar och människor påträffats allt längre söderut.

Kjell-Arne Larsson

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼