Haparanda Sandskärsituationen – ”Mycket värre på andra håll”

Haparanda (JJ) Älgsituationen på Haparanda Sandskär är inte unik i Norrbottens län. Enligt Kjell Sundvall, enhetschef på fältenheten är det mycket värre på andra håll i länet.

Älgsituationen på Haparanda Sandskär är inget problem, enligt Kjell Sundvall på länsstyrelsen. Foto: Kjell Brännström

– Det dör älgar av svält på vintern, framför allt när snödjupet är stort. I vissa dalgångar i inlandet är situationen mycket värre. Det har säkert dött flera tusen älgar i länet i vinter, säger Kjell Sundvall.

Han känner väl till älgarna ute i nationalparken Haparanda Sandskär och delar inte uppfattningen att älgproblemen är så pass omfattande som boende i området gör gällande.

– Vi talar om en skärgårdsö med en lång kulturtradition av fiske. För hundra år sedan betade får på ön och landskapet var öppet. Gör vi inget kommer ön vara helt tallbeskogad om 50 till 100 år.

Det hårda vinterbetet på ön är därför inget problem enligt Kjell. I det aktiva skötselavtalet ingår röjningsåtgärder så även länsstyrelsen tar bort sly och håller ön öppen.

–  Om vi skulle tillåta jakt och skjuta ner älgstammen kommer det bara komma ut nya älgar. Sommartid är ön frodig och drar till sig djur. Med tanke på den omfattande turismen blir det svårt att ha jakt på ön, men skyddsjakt på allmänfarliga individer ger vi redan i dag om de går in i fiskelägret och utgör en fara för folk.

För Kjell Sundvall handlar grundfrågan om, i vilket skicka man vill ha ön i. Ska den tillåtas få växa igen eller ska den hållas öppen? Han ser dock en utmaning med en tät älgstam och den ornitologiska verksamhet som förekommer.

– Älgarna förstör näten för fågelstationen, men även färre älgar kan åstadkomma detta, säger han.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Jaktlag bestulet på älgar

Jägarna i Hedens jaktlag i Norsjö i Västerbotten trodde inte sin ögon när de kom till älgslakteriet på torsdagsmorgonen – de skjutna älgarna hade stulits.
ANNONS ▼