Halverad björntilldelning överklagas

Norrbotten (JJ) Svenska Jägareförbundets länsförening i Norrbotten överklagar Länsstyrelsens björntilldelning. Förbundet menar bland att björnen felaktigt börjar ses som ett skadevilt.

Svenska Jägareförbundet i Norrbotten är inte nöjda med årets björntilldelning i länet. Foto: Stock photo/Mikko Hyvarinen

Årets björntilldelning i Norrbottens län kom för många björnjägare som chock. Tilldelning nära på halverades från förra årets 67 björnar till årets 35 björnar. Viltförvaltningsdelegationen i länet var oense i sitt beslut och både jägarrepresentanten och samerepresentanten reserverade sig mot en sänkt tilldelning.

Nu väljer Svenska Jägareförbundet i Norrbotten att överklaga Länsstyrelsens beslut till Naturvårdsverket. Mikael Samuelsson, ordförande för länsföreningen tycker att beslutet haltar på flera håll.

– Vi kan se en tendens på utökad skyddsjakt. Det minskar licensjaktsuttaget eftersom förvaltningsvolymen är densamma och vi vill inte att vilt ska förvaltas genom skyddsjakt. Det leder till att björnen ses som ett problemdjur. Vi vet ju hur den svenska vargförvaltningen ser ut.

Enligt Mikael Samuelsson är inventeringen som ska tjäna som underlag till tilldelningen inte fullständig. Det finns flera vita fläckar på kartan där man inte vet hur mycket björn det finns.

– Bara för att områdena inte inventerats än kan man inte förutsätta att det finns lite björn där. Länsstyrelsen är alldeles för försiktig. Vi tycker att man kunde ligga kvar på samma nivå som ifjol tills dess inventeringen genomförs nästa år.

Årets tilldelning är också fördelad på ett sätt som Jägareförbundet menar slår undan benen för de jägare som satsar på björnjakt men bor närmare kusten.

– Majoriteten av björnarna, 17 stycken, ska fällas i Jokkmokks kommun. Endast tre björnar får fällas i kustområdet. Resterande 15 fördelas på övriga länet.

Mikael Samuelsson menar att det finns en hel del tyckanden och grumligheter i tilldelningsbeslutet.

– Myndighetsbeslut får inte vara otydliga. Bland annat skriver de att drivande hundar kan överhetta björnar utan att redovisa forskning som styrker påståendet. Även rapporteringssystemet är märkligt när man måste rapportera in bomskott eller påskjutning direkt. Det hade räckt om detta rapporterats klockan 21 som fällda björnarna ska. Inte heller reglerna kring åtling är tydliga.

Överklagan lämnades in till Naturvårdsverket i fredags.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser