Halverad älgavskjutning i Värmland

Karlstad (JJ) Älgstammen i Värmland har minskat kraftigt, och målen för avskjutningen under älgjakten har halverats på bara tre år.

Idag drar årets älgjakt igång i större delen av Värmland. Men jaktens betydelse har minskat i takt med att allt färre djur får skjutas.

Inventeringar visar att älgstammen försvagats kraftigt. I år får 4237 djur fällas, jämfört med 8 579 under jakten 2012. Trots det är inte ens länsstyrelsens experter säkra på att minskningen av avskjutningen är tillräcklig.

– Det är väldigt komplicerat, och tidigare beräkningar har visat sig inte riktigt stämma, säger Fredrik Wilde, vilthandläggare på länsstyrelsen i Värmland.

–Nu när älgstammen är så svag på många håll blir den extra känslig. Om man gör lite fel märks det ganska mycket, och det kan ta lång tid att återhämta.

Enligt länsstyrelsen är vargen en stor del av förklaringen till den krympande älgstammen. Under den gångna vintern berördes Värmland av ett 30-tal vargrevir. Det gör det svårt att bedöma hur mycket älg jägarna kan skjuta.

– För att inte älgstammen ska minska ytterligare bör man vara väldigt försiktig de här första älgjaktsdagarna. Om man till exempel ser lite älgkalv i ett område ska man vara väldigt försiktig med att skjuta vuxna djur, säger Fredrik Wilde.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser