Gråsälen längs Blekingekusten – Allt fräckare

Blekinge (JJ) Gråsälpopulationen längs Blekingekusten ökar och i jakt på föda söker de sig allt närmare mot land. Något som oroar både sportfiskare och det småskaliga yrkesfisket. Runt år 2000 fanns bara ett fåtal sälar vid inventeringsplatsen Utklippan. 2014 räknades cirka 700 gråsälar.

Gråsälen blir allt mer närgången och glupsk i jakten på mat.

– Det har blivit ett jäkla problem. När de går så här långt in, till och med mot åmynningarna, är det förödande för föryngringen av fisk som gädda, sik och havsöring, säger sportfiskaren Mikael Lundin till Blekinge läns tidning.

Han upptäckte i helgen sju gäddor som bitits ihjäl av säl. De drev omkring i vattnet inne i i Grönadals badvik utanför Nättraby.

På Länsstyrelsen är man väl medveten om problemen men menar att det först och främst är yrkesfiskarna som måste göra en insats. Som yrkesfiskare har man nämligen möjlighet att skyddsjaga gråsäl.

– Det vi gör nu är att förorda en fortsatt skyddsjakt. Men branschen själv och fiskarna har ett ansvar att den bedrivs. Vi på länsstyrelsen åker inte ut med bössan för att skjuta säl. Däremot kan vi underlätta kontakterna med olika myndigheter, säger Per Svantesson fiskehandläggare på Länsstyrelsen till Blekinge läns tidning.

2014 sköts endast fem av de 15 tilldelade sälarna.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser