Jaktnyheter

Granne till skjutbana försöker inskränka skjuttider kraftigt

Skjutbanan i Borensberg har funnits i 100 år. Nu vill en granne inskränka skjuttiderna kraftigt.Foto: Gettyimages

En granne till en skjutbana i Östergötland försöker inskränka skjuttiderna på banan kraftigt. Enligt länsstyrelsens personal har grannen inte talerätt i frågan, men det har Mark- och miljödomstolen nu överprövat och ändrat.

"}}

Den juridiska striden handlar om skjutbanan där Borensbergs skyttegille har sin verksamhet. Banan har funnits i över 100 år.

Enligt företrädare för skyttegillet har grannen klagat på skjutbanan i fem år i olika instanser och skyttegillet påpekar att mannen visste att det låg en skjutbana där när han flyttade dit.

”Han får gärna komma upp och prata med oss när han ändå åker förbi och tutar med sin bil nästan varje gång vi är på banan”, skriver Skyttegillet till de rättsliga instanserna.

Enligt gällande regler får skjutanan nyttjas mellan klockan 08 och 20 måndag till torsdag. Fredagarna är skjutfria och under lördagar och söndagar är skjuttiderna 09-17 respektive 9-13.

Mätt med mobiltelefon

Den klagande grannen kräver att skjuttiderna inskränks till mellan 9 och 18 måndag till torsdag och att fredag, lördag och söndag ska vara skjutfria dagar.

Grannen har med sin mobiltelefon uppmätt 80 decibel buller vid sin fastighet i samband med skytte på banan.

Länsstyrelsen avslog dock hans överklagan med hänvisning till att grannen saknar talerätt i ärendet.

Mark- och Miljödomstolen konstaterar att mätningarna mannen gjort vid sin bostad inte genomförts med ”vedertagen metodik eller med vedertagen mätare”, som domstolen skriver. Men mätresultatet indikerar ändå att ljudnivåer över beslutade maxgränser kan uppfattas vid mannens bostad, slår domstolen fast.

Därför upphäver Mark- och miljödomstolen länsstyrelsens beslut, att grannen saknar talerätt, och återvisar ärendet för prövning av länsstyrelsen.

Dråpslag

Christer Svenstedt var skyttegillets sekreterare i 13-14 år och anser att det är ett dråpslag mot verksamheten på skjutbanan om den klagande grannen får gehör för sina krav.

– Då blir det inte mycket skjutning för vanliga människor, de som har jobb på dagarna. De hinner ju knappt hem från sina jobb förrän det är förbud att skjuta på banan. Med skjuttider mellan 09 och 18 måndag till torsdag blir det bara pensionärer som kommer att kunna skjuta, säger Christer Svenstedt till Jaktjournalen.