Jaktnyheter

GPS-märkt ren bar på CWD-smitta

CWD-smittan åter konstaterad. Foto: Istock
Norge (JJ) Norska myndigheter avlivade förra veckan ytterligare en ren som bar på CWD-smitta. Renen försågs tidigare i år med GPS-sändare och då togs också prover på den som nu analyserats.
Renen med smittan återfanns i Nordfjellaområdet som under kommande jaktsäsong ska tömmas på ren och därefter läggas i karantän i fem år innan nya vildrenar återintroduceras i området. Totalt ska över 2 000 renar skjutas bort och myndigheter planerar att underlätta jakten genom att bistå med exempelvis helikoptertransport av djurkroppar. Vildrenen som i förra veckan uppvisade CWD-smitta (Chronic Wasting Disease) fick en GPS-sändare i vintras. Då passade forskare från Norsk institutt for naturforskning (NINA) på att samla in prover från djuret. När de analyserades nyligen visade det sig att renen bar på smittan. Ytterligare en sjuk vildren i området avlivades samtidigt men den bar inte på CWD-smittan.