Göingejägare undersöker älgars ålder

Osby (JJ) I helgen samlades Göinge jaktvårdskrets i Osby för att utvärdera och summera älgjakten. Jägarna träffades vid Naturbruksgymnasiets maskinhall och med sig hade de älgkäkar och älghorn. I en sal sågades käkarna itu och undersöktes av bland andra Jan-Axel Olsson.

Syftet med undersökningarna var att åldersbestämma älgarna och JanAxel Olsson har sysslat med det sedan 1997.

– Vi bedömer åldern på alla älgar och vi har fått stor respons från jägarkåren, som har lämnat in mycket material. Det är vi tacksamma för, säger JanAxel Olsson.

Genom att åldersbestämma älgarna får jägarkåren en bild av hur väl man har lyckats med att skjuta ”rätt” älgar.

– Förenklat kan man säga att avskjutningen bör inrikta sig på botten och toppen. De yngsta och äldsta. Jaktvårdskretsen och jägarkåren arbetar för en kvalitativ, naturligt balanserad älgstam. Det tjänar älgarna på, det tjänar skogen på och det tjänar jägarna på, säger Jan-Axel Olsson, till tidningen Norra Skåne.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser