Godtycke och okunnighet styr vapenhandläggare

Sveriges jägare fortsätter att utsättas för olikheter inför lagen när de ska ansöka om licens på jaktvapen. När en yrkesverksam polis och jägare kontaktade tidningen för att berätta om orättvisor och olik­heter inför lagen väcktes mitt intresse.

Två helt skilda vapen men Polismyndigheten buntar dem samman.

Polismannen, ”Peter”, har skyddad iden­titet i sitt arbete och kan inte ställa upp med namn. Han har mejlat oss sin licensansökan, samt polisens meddelande om att man hade för avsikt att avslå hans ansökan och sin egen överklagan till Polismyndigheten.
Historien borde vara enkel. Peter skickade samtidigt med en god vän in en ansökan om licens på en Benelli MR1 Argo Comfortech, halvautomat i kaliber .223. Anledningen till val av vapen och kaliber var att han ville ha en klenare kaliber när han deltog i drevjakter på rådjur.
Peter har sedan tidigare ett par jaktvapen och är i sitt yrke betrodd med både tjänstevapen och förstärkningsvapnet Mp5.
Peter och hans kompis lämnade in licens­ansökan i Helsingborg den 9 juni 2015 och den 15 oktober, fyra månader senare, fick han besked av polisen att de övervägde att avslå hans ansökan.

Många fel och misstag

Polisens vapenhandläggare anförde som skäl att vapnet hade många likheter med Ruger Mini 14. Vidare skrev vapenhandläggaren att det var lätt att byta pipa och att vapnet hade justerbar kolv och pistolgrepp.
Vidare anfördes att Förvaltningsdomsto­len bedömt att Benelli MR1 inte är lämpligt för jakt enligt vapenlagen.
Den troliga anledningen till att Peter inte fick licens på vapnet är helt enkelt att vapenhandläggaren i sin okunskap tittat på en Benelli MR1 som är ett helt annat vapen än MR1 Argo Comfortech som Peter och hans kompis sökt licens på.
Polisens vapenhandläggare hänvisade även till Svenska Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa som hävdat att MR1 står för Military Rifle och att vapnet inte är avsett för jakt. Wälimaa hävdar dessutom att vapnet inte uppfyller Naturvårdsverkets krav på vapen för jakt.
Ungefär samtidigt som polismannen Peter sätter sig ner för att skriva sin överklagan får kompisen ett efterlängtat besked när licensen på hans Bennelli MR1 Argo Com­fortech dimper ner i brevlådan. När Pe­ter väger sina ord i en överklagan som måste vara inne inom tre veckor kan kompisen åka till skjutbanan och övningsskjuta med sitt nya jaktvapen.

Likhet inför lagen?

Peter har arbetat 14 år som polis och är mer än upprörd över hur godtyckligt polisen hanterar vapenärenden.
– Vid årsskiftet slogs alla Polismyndigheter i landet samman till en myndighet, landets jägare borde kunna kräva att polisen ser till att vapenärendena hanteras korrekt och lika över hela landet.
För Peter är det obegripligt att han inte fått licens på vapnet när hans kompis helt korrekt fick sin licens hanterad på samma polishus. Även en jägare i Stockholm har fått licens på en Benelli MR1 Argo Comfortech.
– Jag finner det mycket oförskämt när man helt felaktigt påstår att det vapen jag söker licens på liknar det vapen (Ruger Mini 14) som massmördaren Brevik använde.
– Jag är ingen massmördare. Jag är en jägare som söker licens på ett vapen som Naturvårdsverket godkänt som jaktvapen, säger Peter upprört.

Polisen på villospår

Peter är av den uppfattningen att polisen sat­sar alltför stora resurser på jägarnas vapen.
– Det är i stort sett alltid illegala vapen som är inblandade i brott. I stället för att ropa på skärpta vapenregler borde politiker och polis satsa rejäla resurser på att av­väp­na de kriminella i samhället och sätta stopp för den lukrativa vapensmugglingen till vårt land. Man tycks tro att väpnade rån och gäng­skjutningar skulle minska när man klämmer åt jägare och skyttar, vilket natur­ligtvis är helt fel. Landets jägare är laglydiga och sköter sina vapen på ett utmärkt sätt, säger polisen Peter.
Naturligtvis handlar det om resursslö­seri när det fortfarande krävs licens på ljuddämpare. Det är inte heller ovanligt att jägare tvingas kämpa mot myndigheterna för att få licens på en eller ett par extra pipor till sin studsare.
Varken en extra pipa eller en ljuddämpare resulterar i något ytterligare vapen i samhället. Däremot tar det extra resurser från polisen, något som de kriminella uppskattar och utnyttjar.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser