Glöersen beklagar Naturvårdsverkets beslut

Karlstad (JJ) Om bara ett par timmar meddelas Förvaltningsrättens dom kring licensjakten i Värmland och Örebro län. Samtidigt snöar det i Värmland.

Förvaltningsrättens dom om licensjakten har stor betydelse. Foto: Svenska Jägareförbundet/Mia Petzäll

Snön faller utanför Gunnar Glöersens kontor. Som Svenska Jägareförbundets expert i vargfrågor slits han just nu mellan hopp och förtvivlan. Inte för att han tror att jägarkåren kan hinna fälla den avsedda tilldelningen i de två länen, men för att domen är oerhört utslagsgivande.

– Beslutar Förvaltningsrätten om att gå på de överklagandes linje är det riktigt illa. Då finns det ingen möjlighet att stoppa den svenska vargpopulationens tillväxt, säger han.

Det senaste årets juridiska cirkus som i slutet av december kulminerade i Högsta Förvaltningsdomstolens meddelande att vargjaktsärenden måste kunna prövas av domstol, har skapat ett läge där själva överklagningsåtgärden blivit ett medel för att hindra jakt.

– För de överklagande organisationerna och för Naturvårdsverket som beslutade att jakttiden inte kan förlängas, sätts människan i andra hand. De borde skämmas. Det är ju nästan som att obstruera mot Riksdagens vilja, säger Gunnar Glöersen.

Att jakttiden dessutom inte förlängs skapar återigen problemet att en eventuell överklagan av Förvaltningsrättens dom inte kommer att prövas av högre instans eftersom jakt ändå inte kan äga rum.

– Då är vi tillbaka på ruta ett igen. Man kan säga att det vilar ett tungt ansvar på Regeringen. Man kan inte ha en domstolsprocess som tar två år. Så är det bara.

Men än så länge är slaget om licensjakten inte förlorat. Kommer det ett positivt besked i dag, har jägarna i Värmland och Örebro län ändå en liten chans att lyckas fälla ett par av de tilldelade vargarna.

– Det ska snöa lite grann det närmsta dygnet och det kanske i alla fall  är tillräckligt för att lokalisera vargarna i jaktområdet, säger Gunnar Glöersen.

Om ett par timmar vet vi.

Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent och rovdjursexpert hos Svenska Jägareförbundet. Foto: Jägareförbundet/Madeleine Lewander

Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent och rovdjursexpert hos Svenska Jägareförbundet. Foto: Jägareförbundet/Madeleine Lewander

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser