Jaktnyheter

Generellt skyddsjaktförbud på säl i nationalpark slopas

Skyddsjakt på knubbsäl kan snart bli verklighet även inom Kosters nationalpark. Arkivfoto: Per Jonson
Norges Fiskeriminister tar nu krafttag för att skydda kusttorskbeståndet i längs sydnorges kustlinje. En av åtgärderna är att öka knubbsälsjakten. Hvaler nationalpark gränsar till Kosters nationalpark. De delar på samma sälbestånd. I Hvaler till skillnad från Koster är dock jakt tillåten, men nu kan skyddsjakt snart bli verklighet även på svenska sidan.
Knubbsälspopulationen har återhämtat sig och är i dag mycket talrik längs med den sydnorska och västsvenska kustlinjen. I Norge är säljakt tillåten medan det i Sverige bara är tillåtet med skyddsjakt på säl. I slutet av mars beslutade den norska fiskeriminstern Harald Tom Nesvik om flera åtgärder för att värna kusttorskbeståndet runt Oslofjorden. Bland annat ökades knubbsälstilldelningen i de berörda fylkena. – Jag vill reducera pressen från predatorer på kusttorsken och ökar därför tilldelningen på säl med 20 procent, säger fiskeriministern i ett pressmeddelande. I Østfold som ligger längs med Oslofjordens östra sida finns Ytre Hvaler nationalpark. Nationalparken ligger intill den svenska nationalparken Koster och de två parkerna delar samma knubbsälspopulation. I Norge är jakt på säl tillåten inom nationalparken medan det i Koster inte ens är tillåtet med skyddsjakt efter säl. Både Koster och Ytre Hvaler är uppväxt områden för kusttorsk. Enligt Ytre Hvalers nationalparks egen hemsida uppgår den fasta knubbsälspopulationen inom nationalparken till 200 djur, men personal på Statens Naturoppsyn i  Østfold varit i kontakt med är antalet högre. 2015 och 2016 uppskattades beståndet till 500 djur i området. Sälforskaren Sven-Gunnar Lunneryd berättar att det i Kosters nationalpark är ungefär fem gånger så många knubbsälar. – I Norge har man sett att det händer något med torskbeståndet och vill göra något åt det. I Sverige ser man inte ens att det händer något med torskbeståndet, säger han.

Förändring på gång

I dag tar Naturvårdsverket beslut om kommande års skyddsjakt på knubbsäl, vikare och gråsäl. Nils Mårtensson, som är ansvarig handläggare meddelar att det kommer göras en del förändringar. Bland annat vill man förlänga gråsäl- och vikarejakten i januari. Man kommer också slopa uppehållet i knubbsäljakten 1-20 april. För de som skyddsjagar i norra Bohuslän men även i Haparanda skärgård kommer också en ny formulering ha betydelse. – Tidigare har det i varje beslut funnits ett generellt skyddsjaktsförbud inom nationalparker. Detta tar Naturvårdsverket nu bort. I stället blir det nationalparkens egna föreskrifter som gäller och de är det länsstyrelserna som fastställer. I Kosters nationalpark kommer skyddsjakt på knubbsäl bli möjlig. Något som välkomnas av Sven-Gunnar Lunneryd. – Detta kommer förenkla skyddsjakten. I nationalparken i dag bedrivs fiske med ryssjor och burar efter läppfiskar som får stora skador av knubbsälarna. Om skyddsjakt nu möjliggörs kan skadorna minskas, säger han.