Går det bra att skjuta stora älgtjurar?

Kungsbacka (JJ) Många älgjägare drömmer om att en dag kunna få fälla en riktigt stor älgtjur. Varje år gör ett antal jägare också detta. På sociala medier har dock tonläget skruvats upp den senaste tiden och i stället för gratulationer får skytten tillrättavisningar.

Jonas Vannar med en fin locktjur. Foto: Privat

Under septemberjakten har det förekommit negativa kommentarer nästan varje gång en bild på en älg med en större krona exponerats på Facebook. Resonemanget kan sammanfattas med att det är fel att skjuta kapitala älgar innan brunsten. Dessa bör sparas så inte älgstammens populationsdynamik störs.

Det har gått så långt att jägare som nu fäller en grann tjur, tänker sig för innan denne postar en bild på sin facebookprofil eller på sitt instagramkonto. En av dessa är Jonas Vannar, Jokkmokk. Men han valde ändå att lägga upp bilden på den stora älgen han sköt nyligen utanför Jokkmokk.

– Jag lockade in tjuren. Den vägde omkring 300 kilo. Man vill ju dela med sig av jaktlyckan men samtidigt värjer man sig när folk ifrågasätter, säger han.

Inga problem med rätt sammansättning

Jonas Malmsten är veterinär och forskar om älgar vid SLU i Umeå. Han har också sett tendenserna på sociala medier, men försvarar jakt på stora älgtjurar.

– Har man en bra älgstam med rätt fördelning av han- och hondjur är det inget problem att fälla stora älgtjurar, vare sig före eller efter brunsten. Det handlar mycket mer om hur många, eller rättare sagt hur stor andel av dem man fäller. Ju fler stora tjurar man har i en stam, ju fler kan man ju fälla. Gott om stora tjurar är ju ett av flera betyg på en god förvaltning. Skall man fälla tio tjurar under jakten gör det ju egentligen inget att någon enstaka fälls i början av säsongen.

Motsägelsefullt

Jonas Malmsten. Foto: Per Jonson

Enligt Jonas Malmsten är kritikerna lite motsägelsefulla.

– Älgen är en av våra klövviltsarter i Sverige. När det kommer till exempelvis dovvilt, kronvilt och rådjur är diskussionen kring kapitala djur den omvända. Då får jägare ofta kritik om de fäller ett yngre handjur. Eftersom exempelvis dovhjortar och kronhjortar är haremsbildande är det kanske ännu viktigare för dessa arter att ha en stor andel äldre handjur i stammen, säger han.

De älgar som exponerats på sociala medier är fällda i Sveriges norra del, där septemberjakten är lovlig. Flera av älgarna är dessutom fällda i fjällområden kända för sina stora tjurar.

– Här finns stora arealer med älgmarker och ibland dyker det upp riktiga stortjurar när man lockar, men de är oftast väldigt vaksamma och man behöver lite tur också för att lyckas, säger Jonas Vannar.

Spara där det behövs

I områden där älgstammen har vikande trend, med lägre kalvvikter, få kapitala älgar samt stor konkurrens med övriga klövviltsarter är frågan mer aktuell. Jonas Malmsten förslag till älgskötselområden där ytterst få observationer av stora älgtjurar rapporteras är att öka tjurandelen i stammen.

– Biotop är a och o för bra reproduktion och stora tjurar. Den påverkas inte bara av älgförvaltningen, utan av klimatet, skogsbruket, foderkonkurrens, bland annat. Många områden (gäller även kron, dov, rå) väljer man att inte alls fälla unga handjur. Man väntar och ser, och per automatik får man även upp handjursandelen och antalet kapitala djur. Men det förutsätter en hög avskjutning av kalv, för annars föryngrar man stammen när många kalvar går in i ”ungdjurskategorin”.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser