Fyra mårdhundar påträffade i Norrbotten

Norrbotten (JJ) Fyra mårdhundar har på några dagar hittats i Norrbotten.

Norrbottens-Kuriren skriver att tre av dem påträffades i Persöfjärden. Den fjärde befann sig i Kompelusvaara.

En del avlivas och andra kastreras och förses med sändare, för att de ska visa var artfränderna håller till.

– Vi försöker ha cirka 12-15 mårdhundar med sändare aktiva samtidigt, säger Ulrika Jakobsson i Mårdhundsprojektet till Norrbottens-Kuriren.

De onönskade djuren lockas till åtlar med åtelkameror som skickar bild till jägarna.

AKTUELLT

Skogsstyrelsen larmar ökade betesskador

I ett pressmeddelande redovisar Skogsstyrelsen fortsatt höga nivåer med betesskador från älg och andra hjortdjur i södra Sverige. I sju av åtta län i Götaland har betesskadorna på yngre tallbestånd ökat.

Annonser