Jaktnyheter

Fruktad älgsjukdom kan finnas i Jämtland

Östersund (JJ) Just nu pågår en massundersökning av skjutna älgar i Tröndelag i Norge, i jakt på den fruktade avmagringssjukan (CWD) . I Sverige är myndigheterna rädda att sjukdomen har spridit sig hit, rapporterar SVT Nyheter Jämtland.
Det var förra året 2016, som två sjuka älgar hittades i Tröndelag, bara på andra sidan gränsen från länet. Älgarna var de första i Europa som hade drabbats av CWD, eller avmagringssjukan som den kallas i Sverige. Den smittsamma sjukdomen drabbar älgar, hjortar och renar, och kan ha spridits till länet – Ja, det finns absolut en risk. Det finns sändarförsedda älgar som man har sett vandrar mellan Sverige och Norge i dalgångarna i just det området, säger Erik Ågren, viltpatolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt. – Det kan ha vandrat in smittade älgar, och är någon smittad och dör i Sverige så har vi smittan här. Första fallen i Europa Förutom de två älgarna i Tröndelag så hittades sjukdomen hos nio vildrenar i Norge. För att kartlägga om sjukdomen är spridd så tas nu prover från runt 800 vuxna älgar som skjuts under älgjakten. Prover ur hjärnan tas från älgar som skjutits i Selbu, Malvik och Tydal, och skickas sedan på analys. Hittar man fler smittade djur så kan det få konsekvenser. – Då måste myndigheterna fatta beslut om att vidta drastiska åtgärder för att förhindra sjukdomsspridning. Det kan handla om att slå ut bestånd lokalt eller att reducera bestånden drastiskt, säger Björn Ytrehus, veterinär på Norsk Institut för Naturforskning i Trondheim. Ät inte smittat kött Sjukdomen CWD är en proteinsjukdom, som förstör hjärnan hos det smittade djuret, som blir vingligt, får svårt att äta och dreglar. Sjukdomen smittar genom saliv och urin. CWD liknar Galna ko-sjukan som ju kan orsaka Creuzfeldt-Jacobs sjukdom hos människan. Hittills finns inget som visar att CWD kan smitta människor, men det finns ändå restriktioner. – Den ska inte kunna smitta människor men för säkerhets skull så har man försiktighetsprincipen att inte äta kött från smittade djur, säger Erik Ågren vid I Norge görs alltså en storskalig analys av älgar i år. Eftersom det inte finns något botemedel mot avmagringssjukan så sätter nu EU in extra åtgärder. – I de sex länder inom EU som har älgar och renar, ska det från och med nästa år och tre år framåt, ske en övervakning i en större skala och letas efter avmagringssjukan
logo
Roger C Åström