Jaktnyheter

Friad i Hedinfallet får ersättning av staten

De misstänkta i Hedinfallet friades först av Västerås tingsrätt, sedan även i hovrätten. Foto: Anders Ljung

En av de män som misstänktes för illegal vargjakt men sedan friades i både tingsrätt och hovrätt, får nu ersättning av staten.

Mannen greps och anhölls i oktober 2018 och satt sedan frihetsberövad i 31 dygn. Rättsprocessen tog fyra år innan han och de andra misstänkta slutligen friades helt.

Massmedia bevakade händelsen ingående och det ber mannen och hans försvarare att justitiekanslerns tjänstemän ska beakta i sitt beslut.

JK har beslutat att mannen ska ha ersättning enligt följande:

Lidande 31.000 kronor
Förlorad arbetsförtjänst 29.096 kronor
ombudskostnader 1.845 kronor

Totalt: 61.941 kr

JK skriver:

”Ett frihetsberövande medför ofta viss publicitet och Justitiekanslern har därför valt att beakta detta inom ramen för den normalt tillämpade ersättningsnivån. Några omständigheter som ger anledning att frångå praxis har inte framkommit i detta ärende. Ersättningen bestäms därför till det belopp om brukar betalas ut vid frihetsberövanden av jämförbar längd.”