Framtidens provregler ovissa i älghundklubben

Växjö (JJ) Som sista lokalklubb röstade nyligen Sydsvenska Älghundklubben nej till förslaget om gemensamma nordiska jaktprovsregler.

Magnus Jensen, ordförande i Svenska Älghundklubben, hoppas på ett ja för gemensamma provregler för älghundar i Norden. Foto: Holger Nilsson

Under flera år har Svenska Älghundklubben (SÄK) arbetat för att klubben ska ansluta sig till gemensamma nordiska jaktprovsregler. Det har också varit SKK:s förhoppning att så skulle ske, men frågan står ännu och väger. Det har blivit en segsliten fråga och nu ska allt avgöras vid årsstämman den 23 april i Karlstad.

Under vintern har de tio lokaklubbarna röstat, sist ut var Sydsvenska Älghundklubben som röstade nej.

Följande klubbar har röstat ja: Västerbottens Älghundklubb, Västernorrland, Östsvenska, Bergslagen och Gävleborg.

De klubbar som röstat nej är: Dalarna, Jämtland/Härjedalen (med tre rösters marginal), Norrbotten, Västsvenska och Sydsvenska.

Förutom lokalklubbarna har även rasklubbarna var sin röst, Jämthundklubben har sagt nej och Gråhundklubben ja. Men alla klubbar har ännu inte sagt sitt. Oavsett vilket svar de ger kommer frågan först på årsstämman att få ett definitivt avgörande.

– Röstningen i lokalklubbarna är fem-fem och det är relativt oväntat. I styrelsen hade vi trott på en större övervikt för ja-röster, vi har fått ganska många indikationer på detta under resans gång. Under det arbete vi lagt ned för att lägga fram ett förslag som även nej-sidan skulle kunna acceptera har vi gjort även dem till viljes så långt det har varit möjligt. Det regelförslag som nu ligger på bordet är så likt vårt nuvarande så det finns inget vi kan förlora på att anta det.

– Men ändå röstar man emot när det blir röstning. Det är lätt att tappa respekten för den processen, när de får igenom sin vilja, men ändå säger nej, förklarar SÄK:S ordförande Magnus Jensen.
– Älghundklubbarna i både Norge och Finland har varit mycket tillmötesgående i vår process. Tyvärr finns det en obefogad rädsla över att Norge och Finland ska ta makten över våra regler. Men det är alltid SKK (Svenska Kennelklubben) som har sista ordet sedan lokalklubbarnas delegater röstat på årsstämman, understryker Jensen.

Just nu är läget mycket ovisst, men Jensen ser en fara för de mindre rasklubbarna om man inte kan samarbeta i hela norden.

– Inom SÄK ska vi tillsammans jobba för alla älghundsrasers bästa. Hälleforsare, Vit älghund och ryskeuropeisk laika har liten avelsbas i Sverige, ett nordiskt samarbete både inom provregler och avel borde vara en självklarhet, vi är trots allt en klubb för alla älghundsraser och borde vilja hjälpa varandra framåt, förklarar Jensen.

 

AKTUELLT

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Bra jaktår för tjäder och vildsvin i Dalarna

Dalarna (JJ) Det är goda tider för skogsfågeljägarna och vildsvinsjägarna i Dalarna. Under senaste jaktåret sköts nästan dubbelt så många tjädrar som året innan – och antalet fällda vildsvin fortsätter öka.

Annonser