Jaktnyheter

Förvarade vapen på väggen – förlorar licenserna

Naturvårdsverket har nu presenterat sina nya föreskrifter om jaktvapen. Arkivbild: Gettyimages

En västerbottning, som förvarade sina vapen bristfälligt, får inte tillbaka bössorna som polisen omhändertagit. Det har förvaltningsrätten i Umeå beslutat.

"}}

Polisen besökte mannen i ett annat ärende och fann då att några jaktvapen som förvarades i ett vapenställ på väggen i sovrummet. Andra vapen hade västerbottningen inlåsta i ett vapenskåp.

De polismän som var på plats såg att mannen sträckte sig in bakom vapenskåpet när han skulle upp skåpet. Polisen tror att nyckeln var gömd bakom skåpet. Själv hävdar mannen att det var lysknappen han sträckte sig efter.

Polismännen fann att två av mannens vapen hade skarp ammunition i magasinen.

Vapenvård och rävåtel

Västerbottningen har uppgett att en del vapen hängde i ställningen på väggen eftersom han var i färd med vapenvård.

Dessutom hade en rävåtel utanför stugan och där rörde sig en skabbräv då och då.

Mannen framhåller att det poliserna kallar ”skarpladdade” vapen var löstagbara magasin som förvarades med bössorna i vapenskåpet.

I sin överklagan till förvaltningsrätten uppger mannen att han är beredd att göra sig av med alla vapen, utom älgstudsaren.

Han föreslår också att hans vapen kan förvaras exempelvis hos en anhörig – för att utesluta att hans sambo kan tillgripa bössorna.

Förvaltningsrätten finner det inte styrkt att nyckeln till vapenskåpet förvarades bakom skåpet. Rätten finner dock att vapnen i vapenställningen förvarats på ett felaktigt sätt.

Rättens dom

Rätten skriver:

”Vad han anfört om att han hade vapnen i vapenställningen för att han lagt ut en fälla för en skabbräv talar enligt förvaltningsrättens mening emot vad han anfört om att han enbart förvarat vapnen i vapenställningen tillfälligt för bedrivande av vapenvård. I yttrande till Polismyndigheten i samband med omhändertagandet av vapnen har han vidare beskrivit att han endast förvarat vapnen i vapenställningen på väggen när de varit hemma i stugan och att de annars förvaras i vapenskåpet.”

De olika berättelserna minskar trovärdigheten i mannens uppgifter, menar förvaltningsrätten.

Polismyndigheten har haft fog för att återkalla västerbottningens vapenlicenser, skriver förvaltningsrätten i domen.