Förvaltningsrätten – Kraven på licensjakt på varg uppfyllda

Luleå (JJ) Förvaltningsrätten i Luleå avslår tre överklaganden på vinterns licensjakt efter varg inom Dalarna, Gävleborg samt Värmland och Örebro län.

Vargvärnarna fick sina överklagande avslagna av Förvaltningsrätten. Foto: Istock

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län har beslutat om licensjakt efter totalt 24 vargar. Föreningen Nordulv, Wolf Association Sweden, Svenska rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i Värmland, Dalarna och Gävleborg län har överklagat länsstyrelsernas beslut om licensjakt efter varg. Även Jägarnas riksförbund, distrikt Värmland överklagade det beslut som avsåg Värmland och Örebro län.

Förvaltningsrätten har nu avslagit samtliga överklaganden. Det innebär att länsstyrelsernas beslut består och att licensjakt tillåts inom vissa särskilt angivna områden under perioden den 2 januari 2017 – 15 februari 2017.

Förvaltningsrätten har bedömt att länsstyrelsernas syfte med licensjakten, bl.a. att begränsa negativa socioekonomiska konsekvenser och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning, i sig är acceptabla syften som kan motivera ett undantag från det strikta skyddssystemet för varg.

Förvaltningsrätten anser även att jakten är ändamålsenlig, dvs. de syften som angivits kan förväntas uppnås genom licensjakt och att det saknas andra lämpliga lösningar för att uppnå dessa syften.

Vid bedömningen av möjligt jakttuttag har hänsyn tagits till vargstammens na-tionella status och hur stor andel av vargstammen som finns inom respektive län. Förvaltningsrätten har bedömt att licensjakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus och den bedöms även vara proportionerlig. Vidare anser förvaltningsrätten att kraven om selektiv jakt under strängt kontrollerade förhållanden är uppfyllda.

Sammanfattningsvis har förvaltningsrätten bedömt att de förutsättningar som krävs för licensjakt enligt jaktförordningen och art- och habitatdirektivet är uppfyllda, skriver Sveriges Domstolar i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Ulkeröd – En undangömd bohuslänsk pärla

Hedekas (JJ) Med utsikt mot Kynnefjäll och omgiven av betesmarker och böljande kullar ligger Ulkeröds Gård. En fantastisk pärla där familjen Lyrdal inte sparat på krutet. För den jakt- och skytteintresserade som uppskattar expertis på alla plan är detta rätt ställe att spendera en helg.

Vi är Jaktjournalen: Tommy jagar helst rovdjur

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning? Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. I dag är det vår utrustningsredaktör Tommy Östlunds tur.

Annonser