Förvaltningsplan för vildsvinen i Sörmland klar

Stockholm (JJ) Nu har länets viltförvaltningsdelegation enats om en målsättning för förvaltningen av vildsvin. Det är att bejaka vildsvin som en naturlig del i länets fauna och samtidigt verka för att minska skadeverkningarna av vildsvin och få färre olyckor där vildsvin är inblandade.

Vildsvinen ska förvaltas i Sörmland, men stammen ska också minskas för att skadorna i lantbruken inte ska bli en för stor belastning.

En god viltförvaltning syftar till att ha viltstammar med sunda och livskraftiga djur. Det gäller att förvalta och vårda djurstammarnas storlek och samtidigt balansera de intressen som berörs av vilt, till exempel, jord- och skogsbruk, lantbruk, jakt, naturvård och trafik, skriver Länsstyrelsen i Sörmland i ett pressmeddelande.

Sörmlands län har gott om vilt i markerna; älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin och mufflon.
Konkurrensen om mat är hård och det leder till omfattande skador både på odlad mark och i skogen.

– Det är en mycket bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att minska viltskadorna att vi nu har gemensamma ramar för de närmaste åren när det gäller jakt och förvaltning av viltet i Södermanland, säger landshövding Liselott Hagberg.

Arbetet med att ta fram viltförvaltningsplanerna har pågått en längre tid. 

Det är första gången som länet nu har en gemensam plan för förvaltningen av vildsvin. Sedan tidigare finns förvaltnings­planer för kron- och dovhjort samt grågås. De har nu uppdaterats.

Under 2013 har Länsstyrelsen arrangerat ett antal möten där frågan om klövviltskador aktualiserats och diskuteras för att i samverkan hitta lösningar.

– Centralt för en bättre viltförvaltning är att få till stånd en ökad lokal samverkan, detta eftersom viltet rör sig över stora områden. Viltet är en gemensam angelägenhet och kan inte förvaltats enskilt på mindre landområden, säger David Bruun, viltförvaltningshandläggare på Länsstyrelsen.  

I förvaltningsplanen för vildsvin finns följande målsättningar:
• att snarast reducera populationen av vildsvin för att minska skadeverkningarna i lantbruk och naturområden där skadeläget är orimligt, att vildsvinsolyckorna i trafiken inte ska överstiga 250 stycken/år. (2013: 360 olyckor).

• att ytterligare öka kunskapsnivån hos jägare, lantbrukare och markägare samt stimulera till ökad samverkan.

• att se vildsvinets stora värde som ett naturligt och värdefullt inslag i länets rika fauna samt lyfta fram dess upplevelsevärde, spännande jakt och högkvalitativa kött.

• att eventuell utfodring huvudsakligen ska ske i avledande syfte och med små fodergivor.

• Hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer ska beaktas.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser