Jaktnyheter

Fortsatta fynd av dvärgbandmask hos räv

SVA har gjort fortsatta fynd av dvärgbandmask hos räv. Foto: GettyImages/SVA

Rävspillning som samlades in hösten 2020 visar att flera individer är positiva för dvärgbandmask. SVA vill fortsätta övervakningen även i år.

"}}

Det är i kommunerna Gnesta och Uddevalla som man hittat dvärgbandmask i spillningen. Däremot var testerna tagna i Katrineholm och Finspång negativa, rapporterar Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Om människor drabbas och får i sig de mikroskopiska bandmaskäggen, kan de i sällsynta fall drabbas av blåsmasksjuka. Enstaka fall har bekräftats hos människor i Sverige de senaste åren.

– En lokal och begränsad smitta skulle kunna stoppas genom regelbunden riktad avmaskning av rödrävar under ett antal års tid, något som vi planerar för om fortsatt övervakning i Gnesta och Uddevalla visar att smittan inte har spridit sig. Avmaskning kan ske genom att medicinpreparerade beten placeras ut där de smittade rävarna håller till. Det kräver noggrann uppföljning av resultatet genom att skjutna rävar och insamlad rävspillning undersöks under flera års tid, säger Erik Ågren, biträdande statsveterinär på SVA.

Vill fortsätta

SVA söker nu medel för att fortsätta övervakningen i de drabbade områdena 2021. Insamlingen av spillningen kommer att skötas av medarbetare från SVA eller anlitat fältpersonal. Inte genom jägarkåren eller allmänheten.