Fortsatt vapenhandel trots nya danska ägare

Kalmar (JJ) Polismyndigheten opponerade sig när jaktvapenförsäljaren Kalmar lantmän köptes av danska Danish Agro, och ville dra in försäljningstillståndet. Nu har företaget fått rätt mot polisen i både förvaltningsrätt och kammarrätt.

Arkivfoto: Per Jonson

Anledningen till att polisen ville förhindra företaget att fortsätta bedriva vapenhandel var för att ledningsgruppen bestod av danska medborgare. Den svenska polisens automatiserade system kan inte kontrollera utländska personers bakgrund.

Det var 2015 danska miljardföretaget Danish Agro köpte Kalmar lantmän och döpte om den svenska filialen till Swedish Agro. Eftersom vapenförsäljningen var en betydelsefull del av verksamheten skulle denna vara kvar. I februari 2016 lämnade Swedish Agro in en ansökan till polismyndigheten och det var då företaget stötte på patrull.

Polisen avslog ansökan med stöd av att det inte skulle gå att löpande föra kontroller av de danska styrelseledamöterna i bolaget, i centrala register.

Swedish Agro överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Växjö som gav polisen bakläxa och upphävde beslutet. Polisen överklagade då till Kammarrätten, men rätten menar att polisens beslut strider mot etableringsfriheten inom EU och även Kammarrätten ger det danskägda företaget rätt att handla med vapen, rapporterar tidningen Östra Småland Nyheterna.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser