Fortsatt vapenhandel trots nya danska ägare

Kalmar (JJ) Polismyndigheten opponerade sig när jaktvapenförsäljaren Kalmar lantmän köptes av danska Danish Agro, och ville dra in försäljningstillståndet. Nu har företaget fått rätt mot polisen i både förvaltningsrätt och kammarrätt.

Arkivfoto: Per Jonson

Anledningen till att polisen ville förhindra företaget att fortsätta bedriva vapenhandel var för att ledningsgruppen bestod av danska medborgare. Den svenska polisens automatiserade system kan inte kontrollera utländska personers bakgrund.

Det var 2015 danska miljardföretaget Danish Agro köpte Kalmar lantmän och döpte om den svenska filialen till Swedish Agro. Eftersom vapenförsäljningen var en betydelsefull del av verksamheten skulle denna vara kvar. I februari 2016 lämnade Swedish Agro in en ansökan till polismyndigheten och det var då företaget stötte på patrull.

Polisen avslog ansökan med stöd av att det inte skulle gå att löpande föra kontroller av de danska styrelseledamöterna i bolaget, i centrala register.

Swedish Agro överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Växjö som gav polisen bakläxa och upphävde beslutet. Polisen överklagade då till Kammarrätten, men rätten menar att polisens beslut strider mot etableringsfriheten inom EU och även Kammarrätten ger det danskägda företaget rätt att handla med vapen, rapporterar tidningen Östra Småland Nyheterna.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sköt ko och tog ut foster

Jägaren ska ha skjutit på två kor. Den ena dog och den sprättade han upp och tog ut ett foster ur. Den andra kon skadesköts och fick avlivas.

Bröd i björnmage faktor vid utredning om jaktbrott

Med 300 björnbesiktningar under sin tid som naturbevakare har Hans Olov Hansson sett hur maginnehållet på fällda björnar skiftat med åren. – Nu för tiden är mycket vanligt med processad mat i magen. Men enligt miljöåklagare Åse Schoultz är brödet i magen på björnen "en faktor" vid utredning om jaktbrott.
ANNONS ▼

Annonser