Fortsatt höga miljökrav men inget totalförbud mot bly i ammunition

Stockholm (JJ) Regeringen ställer fortsatt höga miljökrav på användandet av bly i ammunition, men ett totalförbud genomförs inte. Regeringen avser att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för att minska användandet av bly.

Förslaget till förändringen av reglerna innebär att det kommande totalförbudet för bly i ammunition som skulle träda ikraft från den 1 januari 2008 upphävs. De restriktioner för användning av blyhagel som idag finns kommer att kvarstå.
Det innebär att det kommer att vara förbjudet att använda ammunition med blyhagel vid jakt på våtmark. Förbud för användning vid jakt över öppet vatten inskränks till att gälla grunda delar av öppet vatten. Det kommer också, som tidigare, att vara förbjudet att använda blyhagel vid skytte med undantag för provskjutning, vid avläggande av jägarexamen och vid jaktstigskytte.  
– Bly i ammunition ska vara förbjudet där det är motiverat ur miljösynpunkt eller där det finns bra alternativ. Vi kommer att sluta överenskommelser med jakt- och skytteorganisationer för att ytterligare minska blyanvändningen. Genom att göra lokalt anpassade åtgärder kan det säkerställas att skjutbanor inte blir ett miljöproblem, varken på kort eller lång sikt, säger Elisabet Falemo, statssekreterare på Miljödepartementet.  
Sverige informerar nu EU och WTO om ändringarna av reglerna. Efter notifieringsprocessen kan regeringen fattas beslut om förordningsändringen.   Naturvårdsverket får meddela undantag från förbudet för internationellt sportskytte och för historiskt skytte.
De ändrade reglerna ställer också krav på att den som bedriver verksamhet vid skjutbana eller skjutfält ska vidta åtgärder så att bly i ammunition inte orsakar skada på eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Nya jaktprov på gång i Vorstehklubben

Stenkullen (JJ) De senaste dagarna har det diskuterats flitigt i fågelhundsgrupper på sociala medier. Orsaken är att Vorstehklubben just nu ska ta fram förslag på nya jaktprov med inspiration från Tyskland.

Annonser