Fortfarande oacceptabla betesskador på tallbestånd i Götaland

Kungsbacka (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att betesskadesinventeringen i Götaland visar att skadorna är acceptabla i endast ett av 31 inventerade skogsbestånd.

Skogsskadorna är för stora i Götaland, rapporterar Skogsstyrelsen. Arkivfoto: Per Jonson

– Vi ser tyvärr inte någon tydlig positiv trend. Det är helt enkelt för många älgar och annat klövvilt för att fodret ska räcka till i skogen. Det märks både på sjunkande reproduktion hos älg och betesskador som är på tok för höga, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Resultaten av ÄBIN (älgbetesinventeringen) i Götaland är klar och den visar att bara ett av de inventerade områdena klarar gränsen för tolerabla nivåer av årsskador på tall. Gränsen är satt till maximalt fem procent av yngre tallar.

– Dagens modell för älgförvaltning bör ha förutsättningar att förbättra situationen i skogen men då krävs beslutsamhet och engagemang från de som sitter bakom spakarna: markägare, jägare och myndigheter. En översyn görs nu nationellt om ytterligare verktyg behövs och här behöver aktörer hjälpas åt med tips om hur, säger Christer Kalén.

Enligt Christer Kalén är det foderbrist för älgarna på flera håll i södra Sverige. En orsak är att skogarna som planterades efter Gudrunstormen nu blivit så pass gamla att de inte erbjuder något foder längre.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼