Förstärkt skydd av tamdjur mot rovdjursangrepp

Stockholm (JJ) Regeringen har idag fattat beslut om ett tillägg till paragraf 28 i jaktförordningen som förstärker djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir angripna av rovdjur. Tillägget är tidsbegränsat till två år. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utvärdera förändringen så att rovdjurstammarna inte påverkas negativt.

Bestämmelsen träder i kraft den 1 maj 2007 och är giltig till och med den 30 april 2009. Tillägget upphör därefter, om inte ett aktivt beslut fattas.

– Avgörande nu är att bestämmelsen inte missbrukas, utan tillämpas ansvarsfullt runt om i landet. Det är upp till alla som berörs att axla det ansvaret. Förändringen kan bara permanentas om rovdjursstammarna utvecklas enligt riksdagens mål, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson och miljöminister Andreas Carlgren i en gemensam kommentar.

Tidigare har det varit möjligt att skydda sina tamdjur i hagar genom att skjuta rovdjuret. Utanför inhägnade hagar har man kunnat det först efter att rovdjuret angripit och skadat ens djur.
– Det är lätt att förstå den frustration många människor upplevt över att inte kunna skydda djuren på till exempel fäboden eller skogsbete. Med den ändring vi nu gör kan man också skydda sina djur utanför inhägnade områden, säger Eskil Erlandsson.

Naturvårdsverket får i uppdrag att i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten utvärdera vad förändringen får för konsekvenser för rovdjursstammarna. Den utvärderingen ska ligga till grund för fortsättningen. 
– Med den tidsbegränsade förändringen och utvärderingen tar vi hänsyn till både naturintressen och intressen hos djurägare. Det är viktigt för rovdjurspolitikens legitimitet, avslutar Andreas Carlgren. 

Naturvårdsverkets uppdrag
1 januari 2009 ska uppdraget redovisas. Regeringen anger att utvärderingen  bör omfatta en bedömning av dels konsekvenserna  på rovdjursstammarnas utveckling, dels konsekvenserna för rättstillämpningen på området, framför allt beträffande polis och åklagares möjlighet att lagföra brottsligt dödande av de stora rovdjuren.
 
I redovisningen av den senare delen bör anges antalet fall när den nya förordningen åberopats, antal förundersökningar, antal väckta åtal samt antal fällande domar för jaktbrott rörande dessa rovdjur.
När det gäller konsekvenserna för rättstillämpningen skall utvärderingen ske i nära samarbete med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

AKTUELLT

Märkt varg hittad död i norra Värmland

Värmland (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har en av vargarna som förra vintern märktes i det så kallade Grenseviltsprojektet hittats död. Uppgifter gör gällande att polisen misstänker illegal jakt.

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser