Första överklagan på vargjaktbeslut inkommet

Stockholm (JJ) I och med Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande är Naturvårdsverkets vargjaktbeslut överklagningsbart. I dag kom första överklagan in till myndigheten.

Skrivelsen i Jaktförordningen om att Naturvårdsverket är högsta prövningsinstans gäller inte längre. De fem beslut som Naturvårdsverket fattat kring vargjakt är därför alla överklagningsbara. Enligt Gunilla Ewing Skotnicka, chef för Sektionen Art- och områdesskydd på Naturvårdsverket har hittills en överklagan av deras beslut inkommit från en privatperson.

– Vi ska sätta oss ner och skriva en skrivelse som vi sedan ska skicka ut till alla berörda parter som överklagade länsstyrelsernas beslut där de får kännedom att de också kan överklaga våra beslut, säger hon.

Naturvårdsverkets beslut om att vargjakt kan äga rum kan överklagas i tre veckor från beslutandedag.

Maria Falkevik, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Värmland misstänker att de som tidigare överklagat kommer göra det igen.

– Än så länge gäller beslutet och vi fortsätter att arbeta men förbereder oss på båda möjligheterna, säger hon.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser