Förslag på miniminvåer för rovdjur

Dalarna(JJ) Det mellersta rovdjurförvaltningsområdet har lämnat förslag till fördelning av miniminivåer för stora rovdjur i de åtta län som ingår i området. I Dalarnas län föreslås sju föryngringar av varg.

Det är Naturvårdsverket som begärt förslag på miniminivåer för stora rovdjur. Förslaget om miniminivåer skulle överlämnas av samverkansråden, bestående av landshövdingarna, i de tre rovdjursförvaltningsområdena före den 22 september.  

Samverkansrådets förslag till Naturvårdsverket baseras på viltförvaltningsdelegationernas förslag i respektive län.
I Dalarnas län föreslog viltförvaltningsrådet följande nivåer: 22-25 föryngringar av björn, 4-6 av järv, 8-10 av lo och 4-5 föryngringar av varg.
Det här meddelar länsstyrelsen i Dalarna i ett pressmeddelande.

Det sammanvägda förslaget från mellersta rovdjursförvaltningsområdets åtta län uppgår till totalt  50 föryngringar av björn, 6 av järv, 68 av lo och 27 föryngringar av varg.  
För Dalarnas län innebär detta att miniminivåerna föreslås hamna på  25 föryngringar av björn, 4 av järv, 10 av lo och 7 föryngringar av varg och skiljer sig därmed från Dalarnas viltförvaltningsdelegations ursprungliga förslag. 

Nästa steg i processen är att Naturvårdsverket fastställer miniminivåer baserat på samverkansområdets förslag. Att fastställa dessa nivåer är en förutsättning för en aktiv förvaltning av de stora rovdjuren. Miniminivåerna ska vara möjliga att uppnå inom fem år och ligga i linje med rovdjurspolitikens mål om ökad spridning och minskad koncentration.

Miniminivåerna är kopplade till det mycket viktiga arbetet med att sätta förvaltningsmål för populationsstorlekar. Förslag på förvaltningsmål för Dalarna arbetas just nu fram tillsammans med ledamöter i Dalarnas viltförvaltningsdelegation. 

 – Miniminivåerna för hela förvaltningsområdet var baserade på ett grundförslag från Naturvårdsverket. Fördelningen mellan länen i förvaltningsområdet baserades på viltförvaltningsdelegationernas förslag, men man tog också hänsyn till landareal, sårbara områden och förekomst av lämpliga livsmiljöer, säger Fredrik Dalerum, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna, i ett pressmeddelande.

FAKTA:
– Miniminivå är det minsta antal djur, räknat i antal föryngringar, som ska finnas per år i länet. Om länet inte uppnår sin miniminivå så ska målbilden vara att minst nå upp till den i framtiden. 
– Sverige är indelat i tre rovdjursförvaltningsområden, norra, mellersta och södra. Dalarna ingår i det mellersta förvaltningsområdet. I det ingår också Gävleborg, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Västra Götalands län.  

AKTUELLT

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser