Förslag på fällföreskrifter skickas till EU

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket arbetar med föreskrifter för fångstredskap som är säkra för både djur och människor. Nu ska förslagen på föreskrifter sändas till EU-kommissionen för så kallad notifiering.

En notifiering är en rutin som genomförs i handelspolitiska sammanhang och innebär att ett land meddelar andra länder sin avsikt att införa nya tekniska föreskrifter. Föreskrifterna notifieras till EU-kommissionen för att de och EU:s medlemsstater ska få en möjlighet att reagera på de nya föreskrifterna.

Fångstredskap är ett bra jaktmedel när de fungerar på ett sätt som inte utsätter vilt för onödigt lidande, är säkert för människor och inte fångar andra arter än vad som är meningen, skriver Naturvårdsverket.

– Naturvårdsverket har tagit hänsyn till synpunkter från remissinstanserna. Exempel på det är att vi har tagit bort kravet på larm. Vi har också tagit bort tidsbegränsningen för godkännande av fångstredskap och ändrat så att man testar minst tre redskap istället för fem, säger Lars Plahn, handläggare på Naturvårdsverket.
 
Flera remissinstanser har haft synpunkter på att konstruktören själv ska betala för tester av fångstredskap. Naturvårdsverket anser att det är rimligt att konstruktören själv ska betala för tester eftersom det till stor del handlar om kommersiell verksamhet.

– Ett tips till konstruktörerna är att skicka flera fångstredskap och testa flera arter samtidigt. Det är mer kostnadseffektivt. Eftersom vi tagit bort tidsbegränsningen för godkännande av fångstredskap behöver tillverkaren inte ansöka om ny prövning, avslutar Lars Plahn.

Detta meddelas i ett pressmeddelande i dag.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser