Förslag om kronhjortsförvaltning på remiss

Stockholm (JJ) För att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av kronhjort går regeringen nu vidare och remitterar förslag som rör jakt efter kronhjort.

Regeringen har beslutat att utreda och utveckla kronhjortsförvaltningen. ( Foto: iStock)

– Regeringen inser vikten av att utreda och utveckla kronhjortsförvaltningen. Vi ser ett behov av att öka samordningen med älgskötselområden samt förhindra uppkomst av för stora tätheter av kronhjort för att minska skador på skog och gröda. Jag ser fram emot remissinstansernas svar på hur vi kan förbättra förutsättningarna för en långsiktigt hållbar förvaltning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Naturvårdsverkets rapport av regeringsuppdraget om kronhjort enligt regleringsbrevet 2015 är nu ute på remiss tillsammans med ytterligare förslag som rör jakt efter kronhjort. Efter att remissinstanserna har lämnat sina yttranden avser regeringen att ta ställning till vilka förändringar som behöver göras.

Regeringen kommer även att ge Naturvårdsverket uppdrag i regleringsbrevet inför 2016 att, i den mån det är ändamålsenligt, även inkludera analys och förslag avseende kronhjortsförvaltningen i samband med utredning av frågan om en långsiktig stabil finansiering av älgförvaltningen.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser