Jaktnyheter

Forskning: Så påverkar jägare och varg älgens rörelsemönster

Älgarnas rörelsemönster påverkas av jägare men inte av varg, är slutsatsen i ny norsk forskning. Foto: Gettyimages

Nu kommer ytterligare forskning på hur älgarnas rörelsemönster och vistelseplatser påverkas av jägare respektive varg.

"}}

SLU går ut i ett pressmeddelande med anledning av att Giorgia Ausillio fösvarade sin avhandling vid Högskolan Innlandet i Norge nyligen.

Giorgia Ausillio är verksam i det svensk-norska forskningsprojeket Grensevilt och har med hjälp av GPS-utrustning kartlagt var älgarna håller till och hur de rör sig.

– Vi såg att älgarna anpassar sig till människans jakt. De undviker områden med stor jaktrisk på dagtid under jaktsäsongen. På natten och efter jaktsäsongen påverkas de inte. Älgarna väljer att vistas i områden där risken för varg är större året om, både på dagen och natten, säger Giorgia Ausilio i pressmeddelandet från SLU.

Hennes slutsats är att jakten är mer förutsägbar för älgarna och att vargarna inte påverkar älgarnas rörelsemönster och val av vistelseplatser.